2022

Sist endret 25. mai 2022 09:51 av Jorunn Kanestrøm
Sist endret 25. mai 2022 09:48 av Jorunn Kanestrøm
Sist endret 25. mai 2022 09:36 av Jorunn Kanestrøm
Sist endret 25. mai 2022 11:48 av Jorunn Kanestrøm

«Fiskejussen» i Norge er ikke veldig oversiktlig per i dag, men det har jusforsker Hjallen Eriksen valgt å gjøre noe med. I sin avhandling ser hun på det rettslige rammeverket for kommersielle fiskerier i Norge.