Digitale arrangementer

Tidligere

Tid og sted: 15. apr. 2020 10:0011:00, Opptak

Hva er de langsiktige menneskerettslige, rettssikkerhetsmessige og rettsstatlige konsekvensene av koronaepidemien for mennesker på flukt?

Du kan se debatten i opptak.

Tid og sted: 31. mars 2020 10:0011:00, Opptak av seminaret

Debatten rundt Koronarespons, fullmaktslovgivning og rettssikkerhetsproblematikk har i løpet av den siste uken flyttet seg til distrikts-Norge. 

Forskerne tar debatten på et webinar om rettsstaten, lokalt folkestyre og hvordan lovgivningen også kan få konsekvenser for miljøet.

Fru Justitia og koronaviruset sammenstilt
Tid og sted: 23. mars 2020 10:0011:00, Opptak finnes på Youtube

«Koronaloven»: Hva har skjedd? Hvordan bør loven vurderes? Hvor går vi nå?

Lørdag 21. mars ble den nye kriseloven vedtatt av Stortinget. Det Juridisk fakultet og Institutt for fredsforskning (PRIO) tar debatten om den nye kriseloven på et Webinar.