Arrangementer

Følg med på hva som skjer ved fakultetet. På disse sidene vil du få en oversikt over disputaser og andre faglige arrangementer som finner sted i regi av våre forskere.

Kommende 5 dager

i dag apr.
Bankhvelv.
Tid og sted: 15. apr. 2021 12:0013:00, Zoom

Europarettslunsj med Sjur Swensen Ellingsæter, førsteamanuensis ved Handelshøyskolen BI.

16 apr.
Image may contain: sky
Tid og sted: 16. apr. 2021 08:4517:30, Zoom

To facilitate a constructive and nuanced debate on the role and relevance of corporate purpose, Daughters of Themis: International Network of Female Business Scholars is organising this full-day virtual conference. 

The conference is open for all, including students. Please register your participation below.

Flere kommende arrangementer

Tid og sted: 21. apr. 2021, opptak

Cand. Jur. Anette Pernille Hemmingby ved Institutt for privatrett avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Kontraktsomlegging i varige kontraktsforhold.

Tid og sted: 21. apr. 2021 12:1513:30, Webinar

Wednesday Lunch Seminar with Postdoctoral Fellow Silje Aambø Langvatn

Bildet kan inneholde: person, hår, kinn, leppe, hake.
Tid og sted: 22. apr. 2021 11:1515:00, zoom

Cand. Jur. Anette Pernille Hemmingby ved Institutt for privatrett vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d: Ensidig endring av økonomiske ytelser i arbeidsavtaleforhold.

Image may contain: Person, Hair, Cheek, Lip, Chin.
Tid og sted: 22. apr. 2021 11:1515:00, zoom

Cand. Jur. Anette Pernille Hemmingby will be defending the thesis Unilateral Change of Economic Benefits in the Employment Relationship for the degree of Ph.D.

Original title: Ensidig endring av økonomiske ytelser i arbeidsavtaleforhold

The disputation will be held in Norwegian

Tid og sted: 23. apr. 2021 12:0013:00, Zoom

Oslo Senter for Kommersiell Rett, Arena for forbrukerrett arrangerer Forbrukerrettsfredag ca. en gang i måneden. Vi møtes til en times faglunsj om aktuelle forbrukerrettslige temaer. Inntil videre avholdes arrangementene digitalt på zoom.