Arrangementer

Følg med på hva som skjer ved fakultetet. På disse sidene vil du få en oversikt over disputaser og andre faglige arrangementer som finner sted i regi av våre forskere.

Kommende 5 dager

i dag nov.
Tid og sted: 19. nov. 2018 - 21. nov. 2018, Brussels, scroll down for link to venues

On 19-21 November we have several events lined up in Brussels both internal for the consortium, as well as a SMART Conference, open for business and European policy-makers together with academics. 

Tid og sted: 19. nov. 2018 14:00 - 15:30, Professorboligen

Fakultetet  inviterer alle interesserte til en presentasjon av kunsten som vil smykke fakultetets nye bygg Domus Juridica. Vi får også en presentasjon av nybygget.

20 nov.
Tid og sted: 19. nov. 2018 - 21. nov. 2018, Brussels, scroll down for link to venues

On 19-21 November we have several events lined up in Brussels both internal for the consortium, as well as a SMART Conference, open for business and European policy-makers together with academics. 

Tid og sted: 20. nov. 2018 09:00 - 10:00, Castbergs bibliotek, 3. etg. Domus Bibliotheca

Benedikte Moltumyr Høgberg innleder om rettslig adgang til å nekte bruk av mobiltelefon i offentlige institusjoner og for offentlig ansatte.

Tid og sted: 20. nov. 2018 12:00 - 13:00, St. Olavs gate 23, 3. etasje

Velkommen til arbeidsrettslunsj!

Tid og sted: 20. nov. 2018 12:00 - 13:30, Møterom 571, Domus Nova

Forskergruppen VERDI inviterer til lunsjseminar om æresrelatert vold og sosial kontroll i minoritetsfamilier.

Tid og sted: 20. nov. 2018 13:00 - 17:30, COV2, Place Rogier 16, Brussels

Join us in Brussels to learn how businesses and European policy-makers can work together to integrate the Sustainable Development Goals into business and policy practice.

Tid og sted: 20. nov. 2018 14:00 - 15:00, Room 571, Domus Nova, St. Olavs Plass 5, 0130 Oslo

Doctoral Research Fellow Runar Hilleren Lie will discuss the article Judicial Decisions of the European Court of Human Rights: Looking into the Crystal Ball by Masha Medvedeva, Michel Vols and Martijn Wieling, the University of Groningen. 

21 nov.
Tid og sted: 19. nov. 2018 - 21. nov. 2018, Brussels, scroll down for link to venues

On 19-21 November we have several events lined up in Brussels both internal for the consortium, as well as a SMART Conference, open for business and European policy-makers together with academics. 

Tid og sted: 21. nov. 2018 12:15 - 13:15, Domus Nova, room 571

PluriCourts Lunch Seminar with Malcolm Langford and Runar Hilleren Lie.

Tid og sted: 21. nov. 2018 17:15 - 19:00, Doms Academica, Aud 4

Innledere: professor Alla Pozdnakova, NIFS, advokat Henrik Hagberg, Thommessen, advokatene Mats E. Sæther og Ola Granhus Mediås, Nordisk Legal Services

Seminar med påmelding og deltakeravgift.

Påmelding innen 12. november 

Det er påfølgende bevertning etter seminaret.

22 nov.
Tid og sted: 22. nov. 2018 10:00 - 14:30, Gamle Festsal, Domus Academica, Karl Johans gt. 47, Oslo

Barnerettighetsdagen skal være en møteplass for dem som aktivt jobber med barn og unges rettigheter i hverdagen. Dette gjelder både akademikere, beslutningstagere og praktikere. Deltagerne på barnerettighetsdagen skal få et enda mer bevisst forhold til barnekonvensjonen, slik at de i sitt arbeid kan gjøre en forskjell for barn og unge.

Tid og sted: 22. nov. 2018 12:15 - 13:15, Room 571

ICL lunch seminar with Cecilie Hellestveit, Norwegian Academy of International Law. 

23 nov.
Tid og sted: 23. nov. 2018 09:00 - 17:15, Professorboligen i Universitetshagen

Avslutningsseminar for prosjektet "Gender identity and sexual orientation in international and national (Norwegian) law", som ble finansiert av Fri prosjektstøtte for humaniora og samfunnsfag (FRIHUMSAM) i Norges forskningsråd.

Tid og sted: 23. nov. 2018 12:00 - 14:00, Domus Media, Lødrups Kjeller

Vi inviterer til mini-seminar om plan-og bygningsloven.

Bakgrunnen er at det nylig er gjennomført en bred evaluering av plan- og bygningsloven (EVA-plan). Gjennom en tverrvitenskapelig studie har forskere fra en rekke institusjoner undersøkt om loven fungerer etter intensjonene, og hva som kan identifiseres som forbedringspunkter.

 

Flere kommende arrangementer

Tid og sted: 26. nov. 2018 12:15 - 13:15, Eckhoffs hjørne, Domus Bibliotheca

Innledning ved lagdommer Michael Reiertsen:

Prinsipielt (u)prinsipiell: Når Høyesterett er prinsipiell uten å ville være det

Tid og sted: 28. nov. 2018 12:15 - 13:15, Domus Nova, room 571

PluriCourts Lunch Seminar with Mikael Holmgren.

Tid og sted: 29. nov. 2018 12:00 - 13:00, Rettshistorisk samling, 2. etasje DB

Malcolm Langford presenterer boken "The Limits of the Legal Complex: Nordic Lawyers and Political Liberalism". Redigert av Malcolm Feeley, University of California (Berkely), og Malcolm Langford, Universitetet I Oslo. Boken har bidrag fra alle de nordiske land og dekker en periode på ca 250 år. 

På grunn av matservering krever vi Påmelding.

Tid og sted: 29. nov. 2018 12:00 - 13:00, Rettshistorisk samling, 2. etasje DB

I anledning utgivelsen av "Okkupasjonens Høyesterett", skrevet av Hans Petter Graver (Professor ved IFP), arrangeres det boklansering ved Rettshistorisk samling.

Tid og sted: 30. nov. 2018 11:15 - 12:00, Gamle fetsal, 1. etg. Urbygningen

Camilla Guldahl Cooper (LLM) ved Forsvarets Høgskole avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Kommer!