Arrangementer

Følg med på hva som skjer ved fakultetet. På disse sidene vil du få en oversikt over disputaser og andre faglige arrangementer som finner sted i regi av våre forskere.

Kommende 5 dager

i dag nov.
Tid og sted: 22. nov. 2019 12:0013:00, Domus Media vestfløy, 2. etasje, Viggo Hagstrøms sal ("Kjerka")

Professor Carlo Aall, Vestlandsforskning innleder på Skype-overføring

25 nov.
Tid og sted: 25. nov. 2019 09:3018:00, Kjerka, Domus Media Vest

Arbeidsrettsgruppens høstseminar 2019.

Seminaret er åpent for deltakere i Forum for arbeidsrett. Forumet består av Arbeidsrettsgruppen og en videre krets engasjerte fagpersoner fra det arbeidsrettslige fagmiljøet.

26 nov.
Bilde av Kjersti Lohne. Foto: UiO.
Tid og sted: 26. nov. 2019 12:0013:00, Domus Juridica, seminarrom 8113 (8.etasje)

Forsker Kjersti Lohne innleder om sin forskning innen prosjektet Scandinavian Rights Revolution.

Instituttleder Inger Johanne Sand leder lunsjen.

Merk sted. I forkant av lunsjen tilbys ansatte ved IOR en omvisning i de lokalene som er åpnet for bruk i Domus Juridica. Oppmøte kl. 11:00 i passasjen (på gateplan, utenfor inngangen til bygget).

Tid og sted: 26. nov. 2019 12:1513:15, Domus Nova: Rom 456

Arrangementet er åpent for alle og krever ingen påmelding. Det serveres kaffe og te. Velkommen!

Tid og sted: 26. nov. 2019 14:0016:00, Domus Juridica, rom 7227

Geir Ulfstein innleder innleder om situasjonen i PersiSgulfen og spørsmål om staters adgang til å bruke væpnet makt for å forsvare skipstrafikk gjennom Hormuz-stredet.

Tid og sted: 26. nov. 2019 14:0016:00, Domus Juridica, rom 7227

Geir Ulfstein innleder innleder om situasjonen i PersiSgulfen og spørsmål om staters adgang til å bruke væpnet makt for å forsvare skipstrafikk gjennom Hormuz-stredet.

Tid og sted: 26. nov. 2019 17:3019:00, Kjerka, 2. etg, Domus Media, Karl Johansgt. 47 (inngang fra vestfløyen)

Advokatfullmektig Senad Saric ved advokatfirmaet BAHR innleder om temaet. Til slutt åpnes det for spørsmål/diskusjon.

Flere kommende arrangementer

Tid og sted: 27. nov. 2019 10:0014:30, Gamle Festsal, Domus Academica, Karl Johans gt. 47, Oslo

Barnerettighetsdagen skal være en møteplass for dem som aktivt jobber med barn og unges rettigheter i hverdagen. Dette gjelder både akademikere, beslutningstagere og praktikere. Deltagerne på barnerettighetsdagen skal få et enda mer bevisst forhold til barnekonvensjonen, slik at de i sitt arbeid kan gjøre en forskjell for barn og unge.

Tid og sted: 27. nov. 2019 12:1513:15, Domus Juridica, room 7227
Tid og sted: 29. nov. 2019 10:1511:00, Gamle festsal, 1. etg Domus Academica

Master i rettsvitenskap Erlend Eriksen Gjein ved Instiutt for privatrett avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Aksjeselskapers samfunnsansvar

Tid og sted: 29. nov. 2019 11:1515:00, Gamle festsal, 1. etg, Domus Acacemica

Master i rettsvitenskap Erlend Eriksen Gjein ved Instiututt for privatrett vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d: Aksjeklasser: Adgangen til å regulere aksjeeiers rettigheter og forpliktelser i aksjeklasser  

Image may contain: Tie, Hair, Forehead, Eyebrow, White-collar worker.
Tid og sted: 29. nov. 2019 11:1515:00, Gamle festal, 1. etg Domus Academica

Master of Laws Erlend Eriksen Gjein will be defending the thesis Share Classes – the ability to regulate the shareholders' rights and obligations in share classes for the degree of Ph.D.

Originale title: Aksjeklasser: Adgangen til å regulere aksjeeiers rettigheter og forpliktelser i aksjeklasser

The disputation will be held in Norwegian.