Arrangementer

Følg med på hva som skjer ved fakultetet. På disse sidene vil du få en oversikt over disputaser og andre faglige arrangementer som finner sted i regi av våre forskere.

Kommende 5 dager

03 okt.
Image may contain: Paint, Art, Painting, Art paint, Tints and shades.
Tid og sted: 3. okt. 20226. okt. 2022, Faculty of Law

Together with the IUCN Commission of Environmental Law and other partners, the University of Oslo is organizing a four day conference to reflect on the importance of law for the critical decade.

Tid og sted: 3. okt. 2022 13:0014:00, Auditorium 2, Domus Juridica

Olivier van Beemen presents his new book on structural corporate misbehavior in Africa.

04 okt.
Image may contain: Paint, Art, Painting, Art paint, Tints and shades.
Tid og sted: 3. okt. 20226. okt. 2022, Faculty of Law

Together with the IUCN Commission of Environmental Law and other partners, the University of Oslo is organizing a four day conference to reflect on the importance of law for the critical decade.

Tid og sted: 4. okt. 2022 12:1513:00, Energirettens møterom, Domus Media øst.

Innledning ved vit.ass. ved Nordisk Institutt for Sjørett Vilde Wiik Terum.

Flere kommende arrangementer

Anna Elina Martinson innleder om påtalemyndighet og rettssikkerhet under okkupasjonen.

Image may contain: Furniture, Chair, Interior design, Hall, Decoration.
Tid og sted: 10. okt. 202214. okt. 2022, European University Institute, Florence

The IUROPA network – in collaboration with the EUI, ARENA and PluriCourts – has announced a call for participation in a one-week workshop that will assist early-career researchers with the uptake of new research tools related to judicial decision-making.

boxes, text, trees, house
Tid og sted: 10. okt. 2022 09:3014. okt. 2022 16:00, Kjerka, Departement of Private Law, Karl Johans gate 47, Oslo / Zoom

The topic of this year’s PhD seminar is Companies, Markets and Circular Economy. The seminar is planned as a physical event at the Faculty of Law, University of Oslo, with possibility for participation through Zoom.

Bilde av en rettssal i Den europeiske menneskerettighetsdomstolen. EUs flagg som teppe.
Tid og sted: 11. okt. 2022 15:3017:00, Auditorium 2, Domus Juridica

Hva viser nylige avgjørelser fra Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD)? SMRs seminarserie ser nærmere på utvalgte aktuelle tema. Dette seminaret fokuserer på diskrimineringsforbudet i EMK artikkel 14, dommen mot Frankrike om repatriering fra Syria, en dom mot Sverige om cannabis, og EMDs tolkning av hva en "lovlig opprettet domstol" innebærer.