Foreningsvedtekter og sivilsamfunn. Historiske og rettslige perspektiver på en normativ praksis.

Workshop: Foreningsvedtekter og sivilsamfunn. Historiske og rettslige perspektiver på en normativ praksis.

Formålet med denne workshopen er dels å kartlegge ulike former for selskaps- og foreningsvedtekter fra 1800-tallet av og som del av dette gi bidrag til typologi og faglig innordning av slik vedtektspraksis, dels å betrakte vedtekter, enten lokale, individuelle eller andre med videre virkefelt, som initierende mikronormative prosesser i samfunnet.

Workshopen er et samarbeid mellom Forskergruppen for rett, samfunn og historisk endring og UiO:Norden - Nordic Civil Societies.

Denne workshopen er den første av to. Den andre oppfølgende vil finne sted på nyåret 2023, medio februar.

Program

11:30: Lunsj

12:00: Velkommen

12:05: Dag Michalsen (UiO): Foreningsvedtekter, sivilsamfunn og mikronormativitet

12:20: Marius Kjølstad (UiB): ‘Selskab’ mellom makro- og mikronivå: Gjenspeiles naturrettens selskapsforståelse i foreningsvedtekter rundt 1800?

12:50: Marthe Hommerstad (NB): Deltakelse og formuleringskompetanse – de første skritt mot et organisert sivilsamfunn ved sogneselskapene og tilgrensende herligheter

13:20: Klaus Nathaus (UiO): Ærens orden. Fordelingsregler for sosial kapital i norske sangforeninger?

13:35: Kaffepause

13:50: Harald Espeli (BI): Forsikringsforeninger på 1800-tallet og statlig godkjente vedtekter som styringsverktøy  

14:20: Jørn Øyrehagen Sunde (UiO):, «Love for Bogforeningen i Flatekvals sogn» − Opplysning i føremål, vedtekter og praksis

14:50: Ruth Hemstad (NB/UiO), «Enhver Skandinav». Skandinaviske foreninger og pan-nasjonale (vedtekts)praksiser

15:20: Sverre Flaatten (PHS): Sport og profesjon: vedtekter i politiets idrettslag.

15:35: Sunniva Engh (UiO): Norges Røde Kors: organisasjon, vedtekter og nordisk samarbeid 

15:50: Oppsummerende diskusjon og veien videre.

Se utvalg av abstracts.

 

Publisert 20. sep. 2022 09:51 - Sist endret 21. sep. 2022 14:48