Gjesteforelesning

Tidligere

Tid og sted: 20. aug. 2019 16:1518:00, Juridisk bibliotek, 1. etasje, DB

Kom og hør Jeffrey Rosen fortelle hvordan the US Constitution fungerer i vår tid, både som verdibærer og som praktisk-politisk styringsredskap. Hva skal til for å snakke om en konstitusjonell krise i dagens USA?

Tid og sted: 4. apr. 2013 12:0015:00, Politihøgskolen i Oslo, Slemdalsveien 5, bygg 2, møterom 1

Forum for politi, rett og historie, har gleden av å ønske velkommen til et foredrag holdt av professor dr. Karl Härter, Max-Planck-Institut für europäische rechtsgeschichte.

Tid og sted: 18. nov. 2011 12:1515:00, Rettshistorisk samling, DB

C.H. van Rhee (Maastricht) innleder om "The role of Roman-canon law in the shaping of our modern civil procedural law and the problems it has created". Forberedte kommentarer fra Maria Astrup Hjort og Jørn Øyrehagen Sunde