Jubileumsarrangement fra Det juridiske fakultet

Juridisk fakultet gjennom 200 år: Kontinuitet og fornyelse

Forskergruppen for rett, samfunn og historisk endring arrangerer en seminarrekke som belyser virksomheten ved Det juridiske fakultet gjennom 200 år.

Seminarrekken går høsten 2011 og fokuserer på temaer som har stått sentralt gjennom hele perioden: Studentene og undervisningen, rettsvitenskapens forhold til andre fag, rettsvitenskapens internasjonale karakter og universitetsjuristenes bidrag til samfunnsdebatten.

Kriminologiske byvandringer 

For å markere rettsvitenskapenenes betydning for utviklingen av nasjonen Norge arrangerte Institutt for kriminologi og rettssosiologi  seminarer og temautflukter for Oslos befolkning i mai 2011.

Tidligere

Tid og sted: 10. nov. 2011 16:0018:00, Biblioteket, 1. etg. Domus Bibliotheca

I seminarrekken Juridisk fakultet gjennom 200 år: Kontinuitet og fornyelse settes forholdet mellom universitetsjuristene og samfunnet under lupen i det siste seminaret i rekken.

Målgruppe: Alle interesserte

Tid og sted: 27. okt. 2011 16:0018:00, Biblioteket, 1. etg. Domus Bibliotheca

Arbeid med internasjonale rettskilder, deltagelse i internasjonale forskningsfora og andre organisasjoner og kontakt med utenlandske læresteder har pågått i 200 år. Seminaret setter søkelys på internasjonal virksomhet før og nå.

Seminaret inngår i seminarrekken Juridisk fakultet gjennom 200 år: Kontinuitet og fornyelse.

Målgruppe: Alle interesserte

Tid og sted: 13. okt. 2011 16:0018:00, Biblioteket, 1. etg. Domus Bibliotheca

For noen kommer det kanskje som en overraskelse at Det juridiske fakultet har rommet, og fortsatt rommer, mye mer enn den rene jus. Innlederne forteller deg hva.

Seminaret inngår i seminarrekken Juridisk fakultet gjennom 200 år: Kontinuitet og fornyelse.

Målgruppe: Alle interesserte

Tid og sted: 29. sep. 2011 16:0018:00, Auditorium 6 Domus Academica, Karl Johansgt. 47

Med spennende innledere settes fokus på juristutdanningen fra begynnelsen av 1800-tallet og frem til formingen av morgendagens juristutdannelse på begynnelsen av 2000-tallet.

Seminaret inngår i seminarrekken Juridisk fakultet gjennom 200 år: Kontinuitet og fornyelse.

Målgruppe: Alle interesserte