Arrangementer

Kommende

Tid: 15. juni 202216. juni 2022

Lovkonferansen 2022 avholdes 15-16.juni 2022. 

Tidligere

Taket i Gamle Festsal
Tid og sted: 4. juni 2019 09:005. juni 2019 17:00, Universitetets aula og Gamle festsal i Domus Academica, Karl Johans gate 47

Lovkonferansen ble for første gang arrangert i 2019 med temaet "utfordringer ved lovgivning i det 21. århundre".

Tema for Lovkonferansen 2022 vil bli annonsert på denne siden - følg med!

Tid og sted: 22. mai 2018 09:0023. mai 2018 14:00, Professorboligen, Universitetets hage, Karl Johans gate 47

Når borgerne i et land ikke forstår hva det offentlige skriver, utfordres demokratiet og rettsikkerheten. Konferansen Klart språk og medborgerskap vil sette fokus på utfordringer i arbeidet med å sikre et klart offentlig språk.

Illustrasjon:Språkrådet: www.klarspråk.no
Tid og sted: 5. des. 2016 09:0016:00, Gamle Festsal, Domus Academica (Urbygningen)

I august 2016 inngikk Juridisk fakultet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet en avtale om klarspråk. Et av formålene med avtalen er å innføre klart juridisk språk som en del av undervisningen, forskningen og formidlingen ved fakultetet.

På dette oppstart-seminaret spør vi:

  • Hvilke funksjoner tjener juridisk språk i ulike sammenhenger?
  • Hva kan vi gjøre for å utvikle bedre juridisk språk?

Arrangemenget strømmes: Se nederst på nettsiden.