Konferanser

Tidligere

Taket i Gamle Festsal
Tid og sted: 4. juni 2019 09:005. juni 2019 17:00, Universitetets aula og Gamle festsal i Domus Academica, Karl Johans gate 47

Lovkonferansen ble for første gang arrangert i 2019 med temaet "utfordringer ved lovgivning i det 21. århundre".

Tema for Lovkonferansen 2021 vil bli annonsert på denne siden - følg med!

Tid og sted: 22. mai 2018 09:0023. mai 2018 14:00, Professorboligen, Universitetets hage, Karl Johans gate 47

Når borgerne i et land ikke forstår hva det offentlige skriver, utfordres demokratiet og rettsikkerheten. Konferansen Klart språk og medborgerskap vil sette fokus på utfordringer i arbeidet med å sikre et klart offentlig språk.