Retfærd er et fagfellevurdert nordisk juridisk tidsskrift for kritisk rettsvitenskap etablert i 1976. Tidsskriftet Retfærd skal bidra til diskusjoner og debatt om bedre og friere samfunn ved å formidle analyser på høyt vitenskapelige nivå om svakheter i retten, rettsutviklingen og rettsvitenskapen.