Publikasjoner

Her finner du en generert oversikt over publikasjoner fra fagmiljøene ved Det juridiske fakultet.

Se også Fakultetets SSRN-serie, University of Oslo Faculty of Law Legal Studies Research Paper Series, og Oslo Law Review, en publiseringskanal for nasjonale og internasjonale rettsvitenskapelige forskere.

Published Aug. 23, 2019 4:29 PM

Book written by Silje Hermansen

Omslag for CompLex 2019-02
Publisert 20. aug. 2019 13:17

Hva er en automatisert avgjørelse og hva er «relevant informasjon om den underliggende logikken» for avgjørelsen?

2019-02, Jens Andresen Osberg

Published Aug. 15, 2019 11:54 AM
Bildet kan inneholde: rød, tekst, bokomslag, font, tekstil.
Publisert 7. aug. 2019 13:24

av May-Len Skilbrei

Published Aug. 6, 2019 11:40 AM

Article by Juan-Pablo Pérez-León-Acevedo, published in Journal of International Criminal Justice.

Published Aug. 6, 2019 10:01 AM

Article by Joanna Nicholson, published in Journal of International Criminal Justice.

Published Aug. 6, 2019 9:59 AM

Symposium in Journal of International Criminal Justice, edited by Joanna Nicholson and Juan-Pablo Pérez-León-Acevedo.

Published Aug. 5, 2019 3:06 PM

Anthology edited by Freya Baetens.

Publisert 31. juli 2019 11:06

av Leif Petter Olaussen

Publisert 30. juli 2019 14:15

Maria de Michelis Sperre har skrevet masteroppgaven "Folketrygdloven i møte med medmødres overlappende graviditeter. En trygde- og diskrimineringsrettslig analyse av folketrygdloven § 14-10 tredje ledd annet punktum". 

Last ned oppgaven (pdf)

Bildet kan inneholde: produkt, rom, møbler, gulv, mikrobølgeovn.
Publisert 5. juli 2019 09:38

av Rachel Condry og Peter Scharff Smith

Bildet kan inneholde: tekst, font, grønn, produkt, design.
Publisert 2. juli 2019 14:04

av Liridona Gashi, Willy Pedersen og Thomas Ugelvik

Omslag for CompLex 2019-01
Publisert 19. juni 2019 14:07

 - Om kravet til at informasjonssamfunnstjenesten må være tilbudt "directly" til et barn.

Med EUs vedtakelse av personvernforordningen ble barns personopplysningsvern for første gang eksplisitt regulert i det EU-rettslige regelverket. Gjennom inkorporasjonen i personopplysningsloven ble dette gjeldende norsk rett.

2019-01, Baran Farsijani

Bildet kan inneholde: Linje, Font, Diagram, Parallell, Arkitektur.
Publisert 7. juni 2019 16:10

av Mareile Kaufmann

Publisert 7. juni 2019 16:03

av Mareile Kaufmann

Publisert 7. juni 2019 08:40

- 15. utgave

Red. Harald Irgens-Jensen

PrivIus 210
Publisert 28. mai 2019 14:26

- Overflateeierens rett til erstatning ved tunnelinngrep

v/Marie Engebakken Kvam

PrivIus - Journal of Private Law, nr. 210 - 2019

Published May 24, 2019 1:57 PM

Aricle by Christina Voigt, published in Review of European, Comparative and International Law (RECIEL).

Published May 23, 2019 11:36 AM

Article by Daniel Naurin and Olof Larsson, published in International Studies Quarterly. 

Publisert 20. mai 2019 10:09

av Christin Thea Wathne, Niri Talberg og Helene Gundhus.

Published May 15, 2019 8:59 AM

Anthology edited by Cecilia M. Bailliet.

Publisert 7. mai 2019 16:59

av Kjersti Lohne

Publisert 7. mai 2019 10:17

av Idil A.A. Mohamed og Sveinung Sandberg

Publisert 7. mai 2019 10:05

av Sveinung Sandberg, Heith Copes og Willy Pedersen

Publisert 3. mai 2019 14:28

av John Todd-Kvam.