Beate Sjåfjell

Professor
Bilde av Beate Sjåfjell
English version of this page
Mobiltelefon +47-95931283
Brukernavn
Besøksadresse Domus Media Vest Karl Johansgate 47 0162 Oslo
Postadresse Institutt for privatrett Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 Oslo

Bakgrunn

Beate Sjåfjell er professor dr. juris ved Det juridiske fakultet, Institutt for privatrett (fra 2011), gjesteprofessor ved College of Europe, European Legal Studies Department (fra 2021) og Academic Chair for Knowledge Hub on Climate i den europeiske universitetsalliansen Circle U (fra 2022). Beate er stifter og leder for Det juridiske fakultet i Oslos forskergruppe Selskaper, markeder og bærekraft (Selskapsrettsgruppen, 2012-2022), og for den nye forskergruppen Bærekraftsrett fra august 2022.

Beates publikasjoner inkluderer Cambridge Handbook of Corporate Law, Corporate Governance and Sustainability (Cambridge University Press, 2019, medredaktør: Christopher M. Bruner); Creating Corporate Sustainability: Gender as an Agent for Change (Cambridge University Press, 2018, medredaktør: Irene Lynch Fannon), og Company Law and Sustainability: Legal Barriers and Opportunities (Cambridge University Press, 2015, medredaktør: Benjamin Richardson), oversatt til koreansk. Hennes monografi Towards a Sustainable European Company Law (Kluwer Law International, 2009), er nå gratis tilgjengelig for nedlasting på SSRN. Beate har en omfattende publikasjonsliste, spesielt om EU-rett, selskapsrett og corporate governance, og integreringen av bærekraft. Mange av hennes publikasjoner er tilgjengelige på SSRN, hvor hun er i den øverste 0,14% av forfattere basert på det totale antall nedlastinger på tvers av fagområder.

Gjennom aktiv og innovativ formidling og kommunikasjon, bidrar Beate til selskapsrettslige debatter og bærekraftsdiskusjoner både i norsk offentlighet og i akademia nasjonalt og internasjonalt.  

Faglige kompetanseområder

Beates hovedområde er selskapsrett og corporate governance, og mye av hennes forskning dreier seg om integrering av bærekraft i styrets rolle. Beate har bygget videre på banebrytende arbeidet i egen doktoravhandling, som hun forsvarte i mai 2008, hvor hun identifiserte og integrerte bærekraft som et overordnet formål i EUs selskaps- og børsrett. Dette fulgte hun opp i prosjektet Sustainable Companies (Bærekraftige selskaper), 2010-2014, med en multijurisdiksjonell komparative analyse av selskapsrett og regnskapsrett. Et voksende tverrfaglig fokus er reflektert i det EU-finansierte prosjektet Sustainable Market Actors for Responsible Trade (SMART, 2016-2020), som hun ledet frem til en vellykket avslutning våren 2020. Oppfølgning etter SMART-prosjektet inkluderer prosjektet Futuring Nordics og transdisiplinært samarbeid gjennom Næringsliv- og finansforaene.

Beate har et omfattende samarbeid med forskere i Norge og internasjonalt. Dette er reflektert i den internasjonale forskergruppen hun leder, og de to nettverkene som hun har grunnlagt: Sustainable Market Actors Network og Daughters of Themis: International Network of Female Business Scholars.

Ved Det juridiske fakultet er Beate fagkoordinator for selskapsrettsforskning ved vårt institutt og fagansvarlig for selskapsrett valgfag, og hun veileder masterstudenter og stipendiater innenfor en rekke forskjellige områder. Ved College of Europe er Beate ansvarlig for LLM-kurset ‘Ensuring Sustainability through EU Law’.


Beates nåværende stipendiater inkluderer:

 • Andreas Hösli, The Directors’ Duty of Care and Climate Change – Corporate Board Responsibility in the Anthropocene (arbeidstittel)
 • Chiara Morfea, De-Risking the Oil & Gas Sector Through Sustainability Due Diligence and the EU Taxonomy on Sustainable Finance (arbeidstittel)

Hennes tidligere stipendiater inkluderer:

Utvalgte verv og medlemskap

Emneord: Selskapsrett, Europarett, Miljørett, Rettsøkonomi, Internasjonal privatrett

Publikasjoner

Mange av Beate Sjåfjells engelske artikler er fritt tilgjengelig på SSRN. En oversikt over publikasjoner, med muligheter for gratis nedlasting også av nyere norske arbeider, er tilgjengelig via denne siden.

 • Sjåfjell, Beate Kristine (2022). Reforming EU Company Law to Secure the Future of European Business. I Camara, Paulo & Morais, Filipe (Red.), The Palgrave Handbook of ESG and Corporate Governance. Palgrave Macmillan. ISSN 9783030994679. s. 59–85.
 • Mähönen, Jukka Tapio; Sjåfjell, Beate Kristine & Mee, Monica (2022). Stewardship Norwegian-Style: Fragmented and State-Dominated (but Not without Potential?). I Katelouzou, Dionysia & Puchniak, Dan W. (Red.), Global Shareholder Stewardship. Cambridge University Press. ISSN 9781108914819. s. 174–191.
 • Sjåfjell, Beate Kristine (2022). Sustainability and Law and Economics: An Interdisciplinary Redefinition of Agency Theory. I Sjåfjell, Beate Kristine; Russell, Roseanne & van der Velden, Maja (Red.), Interdisciplinary Research for Sustainable Business: Perspectives of Women Business Scholars. Springer Nature. ISSN 9783031069239.
 • van der Velden, Maja & Sjåfjell, Beate Kristine (2022). ‘Thinking with Care’: Exploring interdisciplinarity in a global research project. I Sjåfjell, Beate Kristine; Russell, Roseanne & van der Velden, Maja (Red.), Interdisciplinary Research for Sustainable Business: Perspectives of Women Business Scholars. Springer Nature. ISSN 9783031069239.
 • van der Velden, Maja; Russell, Roseanne & Sjåfjell, Beate Kristine (2022). Interdisciplinarity for Sustainable Business. I Sjåfjell, Beate Kristine; Russell, Roseanne & van der Velden, Maja (Red.), Interdisciplinary Research for Sustainable Business: Perspectives of Women Business Scholars. Springer Nature. ISSN 9783031069239.
 • Villiers, Charlotte; Sjåfjell, Beate Kristine & Tsagas, Georgina (2022). Pathways Towards Sustainable Value Creation in the EU. I Sjåfjell, Beate Kristine; Tsagas, Georgina & Villiers, Charlotte (Red.), Sustainable Value Creation in the European Union: Towards Pathways to a Sustainable Future through Crises. Cambridge University Press. ISSN 9781009243896.
 • Sjåfjell, Beate Kristine & Tsagas, Georgina (2022). Integrating Sustainable Value Creation in Corporate Governance: Company Law, Corporate Governance Codes and the Constitution of the Company. I Sjåfjell, Beate Kristine; Tsagas, Georgina & Villiers, Charlotte (Red.), Sustainable Value Creation in the European Union: Towards Pathways to a Sustainable Future through Crises. Cambridge University Press. ISSN 9781009243896.
 • Villiers, Charlotte; Sjåfjell, Beate Kristine & Tsagas, Georgina (2022). Stimulating Value Creation in a Europe in Crisis. I Sjåfjell, Beate Kristine; Tsagas, Georgina & Villiers, Charlotte (Red.), Sustainable Value Creation in the European Union: Towards Pathways to a Sustainable Future through Crises. Cambridge University Press. ISSN 9781009243896.
 • Ahlström, Hanna & Sjåfjell, Beate Kristine (2022). Complexity and uncertainty in sustainable finance: An analysis of the EU taxonomy. I Cadman, Timothy & Sarker, Tapan (Red.), De Gruyter Handbook of Sustainable Development and Finance. Walter de Gruyter (De Gruyter). ISSN 9783110738292.
 • Liao, Carol; Sjåfjell, Beate Kristine & Argyrou, Aikaterini (2022). Corporate Law and Sustainability in a Reimagined Post-Pandemic World. I Sjåfjell, Beate Kristine; Liao, Carol & Argyrou, Aikaterini (Red.), Innovating Business for Sustainability: Regulatory Approaches in the Anthropocene. Edward Elgar Publishing. ISSN 9781839101311. s. 282–298.
 • Sjåfjell, Beate Kristine (2022). Re-embedding the Corporation in Society and on Our Planet: Company Law as a Vehicle for Change. I Sjåfjell, Beate Kristine; Liao, Carol & Argyrou, Aikaterini (Red.), Innovating Business for Sustainability: Regulatory Approaches in the Anthropocene. Edward Elgar Publishing. ISSN 9781839101311. s. 255–281.
 • Liao, Carol; Sjåfjell, Beate Kristine & Argyrou, Aikaterini (2022). Innovating Business for a Sustainable Post-Pandemic Future. I Sjåfjell, Beate Kristine; Liao, Carol & Argyrou, Aikaterini (Red.), Innovating Business for Sustainability: Regulatory Approaches in the Anthropocene. Edward Elgar Publishing. ISSN 9781839101311. s. 1–16.
 • Sjåfjell, Beate Kristine (2022). Selskapsrett og et Feministisk Bærekraftsperspektiv. I Ikdahl, Ingunn; Hellum, Anne; Asland, John; Bruserud, Herman; Hjort, Maria Astrup; Jonassen, Bjørk Gudmundsdottir & Skilbrei, May-Len (Red.), Gender and Law: Women's, Gender and Gender-Equality Perspectives in Legal Studies. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 9788202669690. s. 175–204.
 • Richardson, Benjamin J. & Sjåfjell, Beate (2021). Business and Industry. I rajamani, Lavanya & Peel, Jacqueline (Red.), The Oxford Handbook of International Environmental Law. Oxford University Press. ISSN 9780198849155. s. 716–732.
 • Sjåfjell, Beate (2021). Reforming EU Company Law to Secure the Future of European Business. European Company and Financial Law Review. ISSN 1613-2548. 18(2), s. 190–217. doi: 10.1515/ecfr-2021-0009.
 • Sjåfjell, Beate & Veldman, Jeroen (2021). SMART Reflections on Policy Coherence, Legal Developments in the Netherlands and the Case for EU Harmonisation. Erasmus Law Review. ISSN 2210-2671. s. 1111–1115. doi: 10.5553/ELR.000196.
 • Johnston, Andrew & Sjåfjell, Beate Kristine (2020). The EU’s Approach to Environmentally Sustainable Business: Can Disclosure Overcome the Failings of Shareholder Primacy? I Peeters, Marjan & Eliantonio, Mariolina (Red.), Research Handbook on EU Environmental Law . Edward Elgar Publishing. ISSN 9781788970662. s. 396–410. doi: https%3A/doi-org.ezproxy.uio.no/10.4337/9781788970679.00036.
 • Sjåfjell, Beate (2020). How company law has failed human rights - And what to do about it. Business and Human Rights Journal. ISSN 2057-0198. 5(2), s. 179–199. doi: 10.1017/bhj.2020.9. Fulltekst i vitenarkiv
 • Sjåfjell, Beate (2020). Sustainable value creation within planetary boundaries-Reforming corporate purpose and duties of the corporate board. Sustainability. ISSN 2071-1050. 12(15). doi: 10.3390/SU12156245. Fulltekst i vitenarkiv
 • Sjåfjell, Beate (2019). The Environmental Integration Principle: A Necessary Step Towards Policy Coherence for Sustainability. I Ippolito, Francesca; Bartolino, Maria Eugenia & Condinanzi, Massimo (Red.), The EU and the Proliferation of Integration Principles under the Lisbon Treaty. Routledge. ISSN 9780415789257. Fulltekst i vitenarkiv
 • Sjåfjell, Beate & Taylor, Mark Beaumont (2019). Clash of Norms: Shareholder Primacy vs. Sustainable Corporate Purpose. International and comparative corporate law journal (ICCLJ). ISSN 1388-7084. 13(3), s. 40–66. doi: 10.2139/ssrn.3444050.
 • Sjåfjell, Beate & Bruner, Christopher M. (2019). Corporations and Sustainability. I Sjåfjell, Beate Kristine & Bruner, Christopher M. (Red.), The Cambridge Handbook of Corporate Law, Corporate Governance and Sustainability. Cambridge University Press. ISSN 9781108473293. s. 3–12. doi: https%3A/doi.org/10.1017/9781108658386.004. Fulltekst i vitenarkiv
 • Bruner, Christopher M. & Sjåfjell, Beate (2019). Corporate Law, Corporate Governance and the Pursuit of Sustainability. I Sjåfjell, Beate Kristine & Bruner, Christopher M. (Red.), The Cambridge Handbook of Corporate Law, Corporate Governance and Sustainability. Cambridge University Press. ISSN 9781108473293. s. 713–720. doi: https%3A/doi.org/10.1017/9781108658386.057. Fulltekst i vitenarkiv
 • Sjåfjell, Beate (2019). Realising the Potential of the Board for Corporate Sustainability. I Sjåfjell, Beate Kristine & Bruner, Christopher M. (Red.), The Cambridge Handbook of Corporate Law, Corporate Governance and Sustainability. Cambridge University Press. ISSN 9781108473293. s. 696–710. doi: %20https%3A/doi.org/10.1017/9781108658386.056. Fulltekst i vitenarkiv
 • Nilsen, Heidi Rapp; Sjåfjell, Beate & Richardson, Benjamin J. (2019). The Norwegian Government Pension Fund Global. Risk Based versus Ethical Investments. Quarterly Journal of Economic Research. ISSN 1861-1559. 88(1), s. 65–78. doi: 10.3790/vjh.88.1.65.
 • Sjåfjell, Beate & Fannon, Irene Lynch (2018). Corporate Sustainability: Gender as an Agent for Change? Creating Corporate Sustainability. Gender as an Agent for Change. Cambridge University Press. ISSN 9781316998472. doi: 10.1017/9781316998472.016.
 • Fannon, Irene Lynch & Sjåfjell, Beate (2018). Corporations, Sustainability and Women, Creating Corporate Sustainability. Gender as an Agent for Change. Cambridge University Press. ISSN 9781316998472. s. 1–14. doi: 10.1017/9781316998472.003.
 • Sjåfjell, Beate (2018). Beyond Climate Risk: Integrating Sustainability into the Duties of the Corporate Board. Deakin Law Review. ISSN 1321-3660. 23, s. 41–62. doi: 10.21153/dlr2018vol23no0art805. Fulltekst i vitenarkiv
 • Sjåfjell, Beate Kristine (2018). Redefining Agency Theory to Internalize Environmental Product Externalities. I Maitre-Ekern, Eléonore; Dalhammar, Carl & Bugge, Hans Christian (Red.), Preventing Environmental Damage from Products An Analysis of the Policy and Regulatory Framework in Europe. Cambridge University Press. ISSN 9781108422444. s. 101–124. doi: https%3A/doi.org/10.1017/9781108500128.005. Fulltekst i vitenarkiv
 • Sjåfjell, Beate; Nilsen, Heidi Rapp & Richardson, Benjamin R. (2018). Investing in Sustainability or Feeding on Stranded Assets? The Norwegian Government Pension Fund Global. Wake Forest Law Review. ISSN 0043-003X. 52(4), s. 949–979.
 • Sjåfjell, Beate Kristine (2018). Redefining the corporation for a sustainable new economy. Journal of law and society (Print). ISSN 0263-323X. 45(1), s. 29–45. doi: 10.1111/jols.12077. Fulltekst i vitenarkiv
 • Sjåfjell, Beate Kristine (2018). Dismantling the Legal Myth of Shareholder Primacy: The Corporation as a Sustainable Market Actor. I Boeger, Nina & Villiers, Charlotte (Red.), Shaping the Corporate Landscape. Hart Publishing Ltd. ISSN 9781509914326. doi: 10.2139/ssrn.2912141.
 • Sjåfjell, Beate Kristine; Heidi, Rapp Nilsen & Richardson, Benjamin J. (2017). Investing in Sustainability or Feeding on Stranded Assets? The Norwegian Government Pension Fund Global. Wake Forest Law Review. ISSN 0043-003X.
 • Sjåfjell, Beate Kristine (2017). Regulating for Corporate Sustainability: Why the Public-Private Divide Misses the Point. I Choudhury, Barnali & Petrin, Martin (Red.), Understanding the Company: Corporate Governance and Theory. Cambridge University Press. ISSN 9781316536384. s. 117–144. doi: 10.1017/9781316536384.008.
 • Sjåfjell, Beate Kristine (2017). Achieving Corporate Sustainability: What is the Role of the Shareholder? I Birkmose, Hanne (Red.), Shareholders' Duties. Kluwer Law International. ISSN 9789041166708. Fulltekst i vitenarkiv
 • Sjåfjell, Beate Kristine (2017). When the Solution Becomes the Problem: The Triple Failure of Corporate Governance Codes. I du Plessis, Jean Jacques & Low, C.K. (Red.), Corporate Governance Codes for the 21st Century: International Perspectives and Critical Analyse. Springer. ISSN 978-3-319-51868-8. s. 23–55. doi: 10.1007/978-3-319-51868-8_2.
 • Russell, Roseanne & Sjåfjell, Beate Kristine (2017). Introducing Daughters of Themis: International Network of Female Business Scholars. International and comparative corporate law journal (ICCLJ). ISSN 1388-7084. 12(2), s. 7–12. doi: 10.2139/ssrn.2914153.
 • Anker-Sørensen, Linn & Sjåfjell, Beate Kristine (2016). Vår europeiske selskapsrett, 3. utgave. Selskapsrettstidsskriftet. Tidsskriftet for selskaper, markeder, samfunn og miljø. ISSN 2387-337X.
 • Sjåfjell, Beate (2016). The Courts as Environmental Champions: The Norwegian Hempel Cases. European Company Law. ISSN 1572-4999. 13(5), s. 199–206. Fulltekst i vitenarkiv
 • Wiesbrock, Anja & Sjåfjell, Beate (2016). Public procurement’s potential for sustainability. I Sjåfjell, Beate & Anja, Wiesbrock (Red.), Sustainable Public Procurement under EU Law. New Perspectives on the State as Stakeholder. Cambridge University Press. ISSN 9781107129641. s. 230–242. doi: 10.1017/cbo9781316423288.013.
 • Sjåfjell, Beate (2016). Sustainable public procurement as a driver for sustainable companies? The interface between company law and public procurement law. I Sjåfjell, Beate & Anja, Wiesbrock (Red.), Sustainable Public Procurement under EU Law. New Perspectives on the State as Stakeholder. Cambridge University Press. ISSN 9781107129641. s. 182–205. doi: 10.1017/cbo9781316423288.011.
 • Sjåfjell, Beate & Wiesbrock, Anja (2016). Why should public procurement be about sustainability? I Sjåfjell, Beate & Anja, Wiesbrock (Red.), Sustainable Public Procurement under EU Law. New Perspectives on the State as Stakeholder. Cambridge University Press. ISSN 9781107129641. s. 1–22. doi: 10.1017/cbo9781316423288.003.
 • Sjåfjell, Beate & Halvorssen, Anita M. (2016). The Legal Status of Oil and Gas Exploitation in the Arctic: The Case of Norway. Oil, Gas and Energy Law (OGEL). ISSN 1875-418X. 2.
 • Sjåfjell, Beate (2015). Gender Diversity in the Board Room & Its Impacts: Is the Example of Norway a Way Forward? Deakin Law Review. ISSN 1321-3660. 20(1), s. 25–51. doi: 10.21153/dlr2015vol20no1art501.
 • Anker-Sørensen, Linn & Sjåfjell, Beate (2015). Vår europeiske selskapsrett, 2. utgave. Selskapsrettstidsskriftet. Tidsskriftet for selskaper, markeder, samfunn og miljø. ISSN 2387-337X.
 • Sjåfjell, Beate & Richardson, Benjamin J. (2015). The Future for Company Law and Sustainability. I Sjåfjell, Beate & Richardson, Benjamin J. (Red.), Company Law and Sustainability: Legal Barriers and Opportunities. Cambridge University Press. ISSN 978-1-107-04327-5. s. 312–340. doi: 10.1017/cbo9781107337978.010.
 • Sjåfjell, Beate; Johnston, Andrew; Anker-Sørensen, Linn Cecilie; Millon, David & Richardson, Bejamin (2015). Shareholder Primacy: the Main Barrier to Sustainable Companies. I Sjåfjell, Beate & Richardson, Benjamin J. (Red.), Company Law and Sustainability: Legal Barriers and Opportunities. Cambridge University Press. ISSN 978-1-107-04327-5. s. 79–147. doi: 10.1017/cbo9781107337978.005.
 • Richardson, Benjamin J. & Sjåfjell, Beate (2015). Capitalism, the Sustainability Crisis and the Limitations of Current Business Governance. I Sjåfjell, Beate & Richardson, Benjamin J. (Red.), Company Law and Sustainability: Legal Barriers and Opportunities. Cambridge University Press. ISSN 978-1-107-04327-5. s. 1–34. doi: 10.1017/cbo9781107337978.003.
 • Wiesbrock, Anja & Sjåfjell, Beate (2015). The Jigsaw Puzzle of Sustainability. I Sjåfjell, Beate & Wiesbrock, Anja (Red.), The Greening of European Business under EU Law. Taking Article 11 TFEU Seriously. Routledge. ISSN 978-1-13-801956-0. doi: 10.4324/9781315767864-10.
 • Sjåfjell, Beate (2015). The Legal Significance of Article 11 TFEU for EU Institutions and Member States. I Sjåfjell, Beate & Wiesbrock, Anja (Red.), The Greening of European Business under EU Law. Taking Article 11 TFEU Seriously. Routledge. ISSN 978-1-13-801956-0. doi: 10.4324/9781315767864-4.
 • Sjåfjell, Beate (2015). Corporate governance for sustainability. The necessary reform of EU company law. I Sjåfjell, Beate & Wiesbrock, Anja (Red.), The Greening of European Business under EU Law. Taking Article 11 TFEU Seriously. Routledge. ISSN 978-1-13-801956-0.
 • Wiesbrock, Anja & Sjåfjell, Beate (2015). The importance of Article 11 TFEU for regulating business in the EU: Securing the very basis of our existence. I Sjåfjell, Beate & Wiesbrock, Anja (Red.), The Greening of European Business under EU Law. Taking Article 11 TFEU Seriously. Routledge. ISSN 978-1-13-801956-0. doi: 10.4324/9781315767864-1.
 • Anker-Sørensen, Linn Cecilie & Sjåfjell, Beate (2014). Vår europeiske selskapsrett. Selskapsrettstidsskriftet. Tidsskriftet for selskaper, markeder, samfunn og miljø. ISSN 2387-337X.
 • Sjåfjell, Beate (2014). Sustainable Companies: Possibilities and Barriers in Norwegian Company Law. International and comparative corporate law journal (ICCLJ). ISSN 1388-7084. doi: 10.2139/ssrn.2311433.
 • Sjåfjell, Beate & Mähönen, Jukka (2014). Upgrading the Nordic Corporate Governance Model for Sustainable Companies. European Company Law. ISSN 1572-4999. 11(2), s. 58–62.

Se alle arbeider i Cristin

 • Sjåfjell, Beate Kristine; Russell, Roseanne & van der Velden, Maja (2022). Interdisciplinary Research for Sustainable Business: Perspectives of Women Business Scholars. Springer Nature. ISBN 9783031069239. 266 s.
 • Sjåfjell, Beate Kristine; Tsagas, Georgina & Villiers, Charlotte (2022). Sustainable Value Creation in the European Union: Towards Pathways to a Sustainable Future through Crises. Cambridge University Press. ISBN 9781009243896. 400 s.
 • Sjåfjell, Beate Kristine; Liao, Carol & Argyrou, Aikaterini (2022). Innovating Business for Sustainability: Regulatory Approaches in the Anthropocene. Edward Elgar Publishing. ISBN 9781839101311. 328 s.
 • Sjåfjell, Beate Kristine & Bruner, Christopher M. (2019). The Cambridge Handbook of Corporate Law, Corporate Governance and Sustainability. Cambridge University Press. ISBN 9781108473293. 737 s.
 • Sjåfjell, Beate Kristine & Fannon, Irene Lynch (2018). Creating Corporate Sustainability. Gender as an Agent for Change. Cambridge University Press. ISBN 9781316998472. 338 s.
 • Sjåfjell, Beate & Stubhaug, Arild (2015). Fra ord til handling - Om Grunnlovens miljøparagraf 112. Institutt for privatrett. ISBN 9788272362491. 147 s.
 • Sjåfjell, Beate & Richardson, Benjamin J. (2015). Company Law and Sustainability: Legal Barriers and Opportunities. Cambridge University Press. ISBN 978-1-107-04327-5. 350 s.
 • Sjåfjell, Beate & Wiesbrock, Anja (2015). The Greening of European Business under EU Law. Taking Article 11 TFEU Seriously. Routledge. ISBN 978-1-13-801956-0. 212 s.

Se alle arbeider i Cristin

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 15. nov. 2016 10:44 - Sist endret 2. sep. 2022 12:05