Beate Sjåfjell

Professor
Bilde av Beate Sjåfjell
English version of this page
Mobiltelefon +47-95931283
Brukernavn
Besøksadresse Domus Media Vest Karl Johansgate 47 0162 Oslo
Postadresse Institutt for privatrett Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 Oslo

Bakgrunn

Beate Sjåfjell er professor dr. juris ved Institutt for privatrett (fra 2011), og er professor II ved NTNU, Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse (fra 2016). Beate er stifter og leder for Det juridiske fakultet i Oslos forskergruppe Selskaper, markeder og bærekraft (Selskapsrettsgruppen), som nå er inne i sin andre periode (2017-2021), samt for flere internasjonale nettverk og prosjekter.

Beates publikasjoner inkluderer Cambridge Handbook of Corporate Law, Corporate Governance and Sustainability (Cambridge University Press, 2019, medredaktør: Christopher M. Bruner); Creating Corporate Sustainability: Gender as an Agent for Change (Cambridge University Press, 2018, medredaktør: Irene Lynch Fannon), og Company Law and Sustainability: Legal Barriers and Opportunities (Cambridge University Press, 2015, medredaktør: Benjamin Richardson), oversatt til koreansk, samt monografien Towards a Sustainable European Company Law (Kluwer Law International, 2009). Beate har en omfattende publikasjonsliste, spesielt om EU-rett, selskapsrett og corporate governance, og integreringen av bærekraft. Mange av hennes publikasjoner er tilgjengelige på SSRN, hvor hun er i den øverste 0,4% av forfattere basert på det totale antall nedlastinger på tvers av fagområder.

Gjennom aktiv og innovativ formidling og kommunikasjon, bidrar Beate til selskapsrettslige debatter og bærekraftsdiskusjoner både i norsk offentlighet og i akademia nasjonalt og internasjonalt.  

Faglige kompetanseområder

Beates hovedområde er selskapsrett og corporate governance, og mye av hennes forskning dreier seg om regulering av næringslivet i en bredere bærekraftskontekst. Beate har bygget videre på banebrytende arbeidet i egen doktoravhandling, som hun forsvarte i mai 2008, hvor hun identifiserte og integrerte bærekraft som et overordnet formål i EUs selskaps- og børsrett. Dette fulgte hun opp i prosjektet Sustainable Companies (Bærekraftige selskaper), 2010-2014, med en multijurisdiksjonell komparative analyse av selskapsrett og regnskapsrett. Et voksende tverrfaglig fokus er reflektert i det EU-finansierte prosjektet Sustainable Market Actors for Responsible Trade (SMART, 2016-2020), som hun ledet frem til en vellykket avslutning våren 2020.

Beate har et omfattende samarbeid med forskere i Norge og internasjonalt. Dette er reflektert i den internasjonale Selskapsrettsgruppen hun leder, og de to internasjonale nettverkene som hun har grunnlagt: Sustainable Market Actors Network og Daughters of Themis: International Network of Female Business Scholars.

Ved Det juridiske fakultet er Beate fagkoordinator for selskapsrettsforskning ved vårt institutt og fagansvarlig for selskapsrett valgfag, og hun veileder masterstudenter og stipendiater innenfor en rekke forskjellige områder. Hennes tidligere stipendiater inkluderer:

Utvalgte verv og medlemskap

Emneord: Selskapsrett, Europarett, Miljørett, Rettsøkonomi, Internasjonal privatrett

Publikasjoner

Mange av Beate Sjåfjells engelske artikler er fritt tilgjengelig på SSRN. En oversikt over publikasjoner, med muligheter for gratis nedlasting også av nyere norske arbeider, er tilgjengelig via denne siden.

 • Johnston, Andrew & Sjåfjell, Beate Kristine (2020). The EU’s Approach to Environmentally Sustainable Business: Can Disclosure Overcome the Failings of Shareholder Primacy?, In Marjan Peeters & Mariolina Eliantonio (ed.),  Research Handbook on EU Environmental Law.  Edward Elgar Publishing.  ISBN 9781788970662.  Chapter 25.  s 396 - 410 Vis sammendrag
 • Sjåfjell, Beate (2020). How company law has failed human rights - And what to do about it. Business and Human Rights Journal.  ISSN 2057-0198.  5(2), s 179- 199 . doi: 10.1017/bhj.2020.9 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Sjåfjell, Beate (2020). Sustainable value creation within planetary boundaries-Reforming corporate purpose and duties of the corporate board. Sustainability.  ISSN 2071-1050.  12(15) . doi: 10.3390/SU12156245 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Bruner, Christopher M. & Sjåfjell, Beate (2019). Corporate Law, Corporate Governance and the Pursuit of Sustainability, In Beate Kristine Sjåfjell & Christopher M. Bruner (ed.),  The Cambridge Handbook of Corporate Law, Corporate Governance and Sustainability.  Cambridge University Press.  ISBN 9781108473293.  Chapter 50.  s 713 - 720 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Nilsen, Heidi Rapp; Sjåfjell, Beate & Richardson, Benjamin J. (2019). The Norwegian Government Pension Fund Global. Risk Based versus Ethical Investments. Quarterly Journal of Economic Research.  ISSN 1861-1559.  88(1), s 65- 78 . doi: 10.3790/vjh.88.1.65
 • Sjåfjell, Beate (2019). Realising the Potential of the Board for Corporate Sustainability, In Beate Kristine Sjåfjell & Christopher M. Bruner (ed.),  The Cambridge Handbook of Corporate Law, Corporate Governance and Sustainability.  Cambridge University Press.  ISBN 9781108473293.  Chapter 49.  s 696 - 710 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Sjåfjell, Beate (2019). The Environmental Integration Principle: A Necessary Step Towards Policy Coherence for Sustainability, In Francesca Ippolito; Maria Eugenia Bartolino & Massimo Condinanzi (ed.),  The EU and the Proliferation of Integration Principles under the Lisbon Treaty.  Routledge.  ISBN 9780415789257.  Chapter 6. Fulltekst i vitenarkiv.
 • Sjåfjell, Beate & Bruner, Christopher M. (2019). Corporations and Sustainability, In Beate Kristine Sjåfjell & Christopher M. Bruner (ed.),  The Cambridge Handbook of Corporate Law, Corporate Governance and Sustainability.  Cambridge University Press.  ISBN 9781108473293.  Chapter 1.  s 3 - 12 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Sjåfjell, Beate & Taylor, Mark Beaumont (2019). Clash of Norms: Shareholder Primacy vs. Sustainable Corporate Purpose. International and comparative corporate law journal (ICCLJ).  ISSN 1388-7084.  13(3), s 40- 66 . doi: 10.2139/ssrn.3444050
 • Fannon, Irene Lynch & Sjåfjell, Beate (2018). Corporations, Sustainability and Women, In  Creating Corporate Sustainability. Gender as an Agent for Change.  Cambridge University Press.  ISBN 9781316998472.  Chapter 1.  s 1 - 14 Vis sammendrag
 • Sjåfjell, Beate (2018). Beyond Climate Risk: Integrating Sustainability into the Duties of the Corporate Board. Deakin Law Review.  ISSN 1321-3660.  23, s 41- 62 . doi: 10.21153/dlr2018vol23no0art805 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Sjåfjell, Beate Kristine (2018). Dismantling the Legal Myth of Shareholder Primacy: The Corporation as a Sustainable Market Actor, In Nina Boeger & Charlotte Villiers (ed.),  Shaping the Corporate Landscape.  Hart Publishing Ltd.  ISBN 9781509914326.  4. Vis sammendrag
 • Sjåfjell, Beate Kristine (2018). Redefining Agency Theory to Internalize Environmental Product Externalities, In Eléonore Maitre-Ekern; Carl Dalhammar & Hans Christian Bugge (ed.),  Preventing Environmental Damage from Products An Analysis of the Policy and Regulatory Framework in Europe.  Cambridge University Press.  ISBN 9781108422444.  5.  s 101 - 124
 • Sjåfjell, Beate Kristine (2018). Redefining the corporation for a sustainable new economy. Journal of law and society (Print).  ISSN 0263-323X.  45(1), s 29- 45 . doi: 10.1111/jols.12077 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Sjåfjell, Beate & Fannon, Irene Lynch (2018). Corporate Sustainability: Gender as an Agent for Change?, In  Creating Corporate Sustainability. Gender as an Agent for Change.  Cambridge University Press.  ISBN 9781316998472.  Chapter 14. Vis sammendrag
 • Sjåfjell, Beate; Nilsen, Heidi Rapp & Richardson, Benjamin R. (2018). Investing in Sustainability or Feeding on Stranded Assets? The Norwegian Government Pension Fund Global. Wake Forest Law Review.  ISSN 0043-003X.  52(4), s 949- 979
 • Russell, Roseanne & Sjåfjell, Beate Kristine (2017). Introducing Daughters of Themis: International Network of Female Business Scholars. International and comparative corporate law journal (ICCLJ).  ISSN 1388-7084.  12(2), s 7- 12 . doi: 10.2139/ssrn.2914153 Vis sammendrag
 • Sjåfjell, Beate Kristine (2017). Achieving Corporate Sustainability: What is the Role of the Shareholder?, In Hanne Birkmose (ed.),  Shareholders' Duties.  Kluwer Law International.  ISBN 9789041166708.  Chapter 18. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Sjåfjell, Beate Kristine (2017). Regulating for Corporate Sustainability: Why the Public-Private Divide Misses the Point, In Barnali Choudhury & Martin Petrin (ed.),  Understanding the Company: Corporate Governance and Theory.  Cambridge University Press.  ISBN 9781316536384.  Chapter 6.  s 117 - 144 Vis sammendrag
 • Sjåfjell, Beate Kristine (2017). When the Solution Becomes the Problem: The Triple Failure of Corporate Governance Codes, In Jean Jacques du Plessis & C.K. Low (ed.),  Corporate Governance Codes for the 21st Century: International Perspectives and Critical Analyse.  Springer.  ISBN 978-3-319-51868-8.  Chapter 2.  s 23 - 55 Vis sammendrag
 • Sjåfjell, Beate Kristine; Heidi, Rapp Nilsen & Richardson, Benjamin J. (2017). Investing in Sustainability or Feeding on Stranded Assets? The Norwegian Government Pension Fund Global. Wake Forest Law Review.  ISSN 0043-003X. Vis sammendrag
 • Anker-Sørensen, Linn & Sjåfjell, Beate Kristine (2016). Vår europeiske selskapsrett, 3. utgave. Selskapsrettstidsskriftet. Tidsskriftet for selskaper, markeder, samfunn og miljø.  ISSN 2387-337X.
 • Sjåfjell, Beate (2016). Sustainable public procurement as a driver for sustainable companies? The interface between company law and public procurement law, In Beate Sjåfjell & Wiesbrock Anja (ed.),  Sustainable Public Procurement under EU Law. New Perspectives on the State as Stakeholder.  Cambridge University Press.  ISBN 9781107129641.  Chapter 9.  s 182 - 205
 • Sjåfjell, Beate (2016). The Courts as Environmental Champions: The Norwegian Hempel Cases. European Company Law.  ISSN 1572-4999.  13(5), s 199- 206 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Sjåfjell, Beate & Halvorssen, Anita M. (2016). The Legal Status of Oil and Gas Exploitation in the Arctic: The Case of Norway. Oil, Gas and Energy Law (OGEL).  ISSN 1875-418X.  2 . doi: www.ogel.org/article.asp?key=3610 Vis sammendrag
 • Sjåfjell, Beate & Wiesbrock, Anja (2016). Why should public procurement be about sustainability?, In Beate Sjåfjell & Wiesbrock Anja (ed.),  Sustainable Public Procurement under EU Law. New Perspectives on the State as Stakeholder.  Cambridge University Press.  ISBN 9781107129641.  Chapter 1.  s 1 - 22
 • Wiesbrock, Anja & Sjåfjell, Beate (2016). Public procurement’s potential for sustainability, In Beate Sjåfjell & Wiesbrock Anja (ed.),  Sustainable Public Procurement under EU Law. New Perspectives on the State as Stakeholder.  Cambridge University Press.  ISBN 9781107129641.  Chapter 11.  s 230 - 242
 • Anker-Sørensen, Linn & Sjåfjell, Beate (2015). Vår europeiske selskapsrett, 2. utgave. Selskapsrettstidsskriftet. Tidsskriftet for selskaper, markeder, samfunn og miljø.  ISSN 2387-337X.
 • Richardson, Benjamin J. & Sjåfjell, Beate (2015). Capitalism, the Sustainability Crisis and the Limitations of Current Business Governance, In Beate Sjåfjell & Benjamin J. Richardson (ed.),  Company Law and Sustainability: Legal Barriers and Opportunities.  Cambridge University Press.  ISBN 978-1-107-04327-5.  Chapter 1.  s 1 - 34
 • Sjåfjell, Beate (2015). Corporate governance for sustainability. The necessary reform of EU company law, In Beate Sjåfjell & Anja Wiesbrock (ed.),  The Greening of European Business under EU Law. Taking Article 11 TFEU Seriously.  Routledge.  ISBN 978-1-13-801956-0.  Chapter 6.
 • Sjåfjell, Beate (2015). Gender Diversity in the Board Room & Its Impacts: Is the Example of Norway a Way Forward?. Deakin Law Review.  ISSN 1321-3660.  20(1), s 25- 51 . doi: 10.21153/dlr2015vol20no1art501
 • Sjåfjell, Beate (2015). The Legal Significance of Article 11 TFEU for EU Institutions and Member States, In Beate Sjåfjell & Anja Wiesbrock (ed.),  The Greening of European Business under EU Law. Taking Article 11 TFEU Seriously.  Routledge.  ISBN 978-1-13-801956-0.  Chapter 4.
 • Sjåfjell, Beate; Johnston, Andrew; Anker-Sørensen, Linn Cecilie; Millon, David & Richardson, Bejamin (2015). Shareholder Primacy: the Main Barrier to Sustainable Companies, In Beate Sjåfjell & Benjamin J. Richardson (ed.),  Company Law and Sustainability: Legal Barriers and Opportunities.  Cambridge University Press.  ISBN 978-1-107-04327-5.  Chapter 3.  s 79 - 147
 • Sjåfjell, Beate & Richardson, Benjamin J. (2015). The Future for Company Law and Sustainability, In Beate Sjåfjell & Benjamin J. Richardson (ed.),  Company Law and Sustainability: Legal Barriers and Opportunities.  Cambridge University Press.  ISBN 978-1-107-04327-5.  Chapter 8.  s 312 - 340
 • Wiesbrock, Anja & Sjåfjell, Beate (2015). The Jigsaw Puzzle of Sustainability, In Beate Sjåfjell & Anja Wiesbrock (ed.),  The Greening of European Business under EU Law. Taking Article 11 TFEU Seriously.  Routledge.  ISBN 978-1-13-801956-0.  Chapter 10.
 • Wiesbrock, Anja & Sjåfjell, Beate (2015). The importance of Article 11 TFEU for regulating business in the EU: Securing the very basis of our existence, In Beate Sjåfjell & Anja Wiesbrock (ed.),  The Greening of European Business under EU Law. Taking Article 11 TFEU Seriously.  Routledge.  ISBN 978-1-13-801956-0.  Chapter 1.
 • Anker-Sørensen, Linn Cecilie & Sjåfjell, Beate (2014). Vår europeiske selskapsrett. Selskapsrettstidsskriftet. Tidsskriftet for selskaper, markeder, samfunn og miljø.  ISSN 2387-337X.
 • Sjåfjell, Beate (2014). Sustainable Companies: Possibilities and Barriers in Norwegian Company Law. International and comparative corporate law journal (ICCLJ).  ISSN 1388-7084. . doi: 10.2139/ssrn.2311433 Vis sammendrag
 • Sjåfjell, Beate & Mähönen, Jukka (2014). Upgrading the Nordic Corporate Governance Model for Sustainable Companies. European Company Law.  ISSN 1572-4999.  11(2), s 58- 62 Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

 • Sjåfjell, Beate Kristine & Bruner, Christopher M. (ed.) (2019). The Cambridge Handbook of Corporate Law, Corporate Governance and Sustainability. Cambridge University Press.  ISBN 9781108473293.  737 s.
 • Sjåfjell, Beate Kristine & Fannon, Irene Lynch (2018). Creating Corporate Sustainability. Gender as an Agent for Change. Cambridge University Press.  ISBN 9781316998472.  338 s.
 • Sjåfjell, Beate & Anja, Wiesbrock (ed.) (2016). Sustainable Public Procurement under EU Law. New Perspectives on the State as Stakeholder. Cambridge University Press.  ISBN 9781107129641.  268 s.
 • Sjåfjell, Beate & Richardson, Benjamin J. (ed.) (2015). Company Law and Sustainability: Legal Barriers and Opportunities. Cambridge University Press.  ISBN 978-1-107-04327-5.  350 s.
 • Sjåfjell, Beate & Stubhaug, Arild (red.) (2015). Fra ord til handling - Om Grunnlovens miljøparagraf 112. Institutt for privatrett.  ISBN 9788272362491.  147 s.
 • Sjåfjell, Beate & Wiesbrock, Anja (ed.) (2015). The Greening of European Business under EU Law. Taking Article 11 TFEU Seriously. Routledge.  ISBN 978-1-13-801956-0.  212 s. Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 15. nov. 2016 10:44 - Sist endret 19. feb. 2021 14:00