English version of this page

Viktig tidspunkt å anerkjenne forskning på flyktningrett

Maja Janmyr tildeles UiOs pris for yngre forskere.

Professor Maja Janmyr

Professor Maja Janmyr forsker på internasjonal flyktningrett. Foto: UiO

- Dette var uventet men utrolig gledelig! Det er ekstra hyggelig etter et utrolig vanskelig pandemiår der mye av forskningen jeg og mitt team skulle ha gjort har blitt satt på vent, sier Janmyr om tildelingen. Anerkjennelsen gir motivasjon til det videre arbeidet som nok blir krevende en god stund fremover, forteller Janmyr.

Maja Janmyr er professor i internasjonal migrasjonsrett ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi og leder flere banebrytende forskningsprosjekt om flyktningers rettigheter.

Janmyrs nåværende forskning fokuserer på internasjonal flyktningrett i land som ikke har undertegnet FNs flyktningkonvensjon og hun leder flere internasjonale og tverrfaglige forskningsprosjekt på flyktning- og migrasjonsrett.

Viktig anerkjennelse

Janmyr sier prisen er en viktig anerkjennelse av forskning på flyktningrett:

- Det er også veldig bra at prisen bidrar til oppmerksomhet rundt flyktning- og migrasjonsrett. I år fyller FNs flyktningkonvensjon 70 år – det er et viktig tidspunkt å diskutere spørsmål om internasjonale konvensjoner og beskyttelse av flyktninger. I flere prosjekter som jeg nå leder ser vi på betydningen av flyktningkonvensjonen i land som ikke er part i denne men som likevel er vertskap til en stor andel av verdens flyktninger, sier Janmyr.

Prosjektet "Refugees and the Arab Middle East: Protection in States Not Party to the Refugee Convention (REF-ARAB)", som Janmyr leder, har mottatt finansiering fra Norges forskningsråd til å utvikle kunnskap om flyktningers rettigheter i det arabiske Midtøsten – en region hvor få land undertegnet flyktningkonvensjonen. REF-ARAB bygger på både historiske og juridiske perspektiver for å undersøke hva som kjennetegner flyktningbeskyttelse i denne regionen og forstå ulike aktørers praksis på lokalt, nasjonalt og globalt nivå.

I tillegg har Janmyr som første jurist i Norge fått tildelt et Starting Grant fra det Europeiske forskningsrådet for å lede prosjektet "Protection without Ratification? International Refugee Law beyond States Parties to the 1951 Refugee Convention (BEYOND)", og skal de neste fem årene studere flyktningkonvensjonens innflytelse i stater som ikke har ratifisert den, og hvordan disse statene bidrar i utviklingen av internasjonal flyktningrett.

Janmyr har som målsetning å, gjennom BEYOND, utvikle det første globale og empirisk forankrede rammeverket for å forstå atferden til land som ikke har undertegnet flyktningkonvensjonen. Prosjektet skal i tiden fremover gjennomføre case studier av internasjonal flyktningrett i Bangladesh, Libanon, Pakistan og Tyrkia.

Bidrar til forskningsfellesskapet

UiO begrunner tildelingen med at Janmyr på kort tid har blitt en anerkjent ekspert på flyktning- og migrasjonsrett, både nasjonalt og internasjonalt.

Janmyr leder en forskningsgruppe og har bygget opp et migrasjonsforskermiljø ved Det juridiske fakultet som har knyttet til seg mange anerkjente forskere på feltet.

Ragnhild Hennum, dekan ved Det juridiske fakultet sier at prisen er vel fortjent og viser hvilken dyktig ung forsker Maja er. - Fakultetet er stolt av Maja og veldig glad for at hennes viktige forskning anerkjennes på denne måten, fortsetter Hennum.

May-Len Skilbrei, instituttleder ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi, mener prisen viser at UiO verdsetter Janmyrs tilnærming til forskning:

- Instituttet er stolt over Maja og glad for at UiO belønner den typen internasjonalt orientert og tverrfaglig forskning som Maja gjør, sier instituttleder May-Len Skilbrei.      -Ikke bare er Maja en flink ung forsker, hun er også god på å involvere andre og til å ta initiativer som andre også kan nyte godt av. Som leder i en sektor med mye konkurranse og et sterkt fokus på de flinke enerne, mener jeg at det å anerkjenne de som også klarer å bidra til fellesskapet er viktig, avslutter Skilbrei.

Av Nora Milch Johnsen
Publisert 5. mai 2021 14:38 - Sist endra 8. mars 2022 09:48