Unge forskertalentstipend til Kjersti Lohne

Det var 2363 søknader som ble sendt inn til Norges forskningsråd til fristen 25.mai hvorav 541 til programmet Unge forskertalenter. Kun ca. 8 prosent av søknadene fikk tilslag. Et av prosjektene som nådde opp er utviklet av Kjersti Lohne.

Straff som nordisk eksportvare

Kjersti Lohne har fått tildelt Unge forskertalenter-stipend. Prosjektet Promoting Justice in a Time of Friction (JustExports) vil ta for seg hvordan skandinaviske land «eksporterer» ideer og praksiser fra strafferettsfeltet gjennom internasjonalt samarbeid, og se på både likheter og forskjeller mellom de ulike landene.

 «Skandinaviske land eksporterer løsninger innen strafferettsfeltet som del av sin utenrikspolitiske verktøykasse. Alt fra forslag på hvordan reformere strafferetten, som ledd i rettsstatsbygging, internasjonal strafferett, fengsler og kriminalomsorg til kvinners juridiske rettigheter i land som for eksempel Afghanistan, Colombia, Kosovo, Myanmar, Uganda, Ukraina og USA» forteller Kjersti Lohne. «Mitt prosjekt handler om hvordan dette skjer i praksis». 

«Jeg er uendelig glad for mulighetene jeg nå får til å følge opp min egen forskningsagenda og styrke forskningsmiljø i skjæringspunktet mellom kriminologi, internasjonale relasjoner og internasjonal rett. Forskning på straffens rolle utenfor nasjonalstaten er ikke bare noe jeg som kriminolog synes er uhorvelig spennende. Det kan også fortelle oss noe nytt både om skandinavisk straffekultur og utenrikspolitikk, så vel som om den liberale verdensordenen. Det er i alle fall ambisjonen!». 

Kjersti Lohne er for tiden postdoktor ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi (IKRS).

Tøff konkurranse

2,5 milliarder kroner ble lyst ut til forskerprosjekter i år. Forskningsrådet mottok 2363 søknader om til sammen 23,5 milliarder kroner. 256 av disse søknadene ble innvilget.

Bildet kan inneholde: yttertøy, leppe, frisyre, erme, hake.
Kjersti Lohne. Foto: UiO.

På grunn av koronapandemien måtte Forskningsrådet utsette innleveringsfristen med to uker, til 25. mai. Siden har mange ventet på svar, og i morges fikk Det juridiske fakultet den gode nyheten at blant andre Kjersti Lohnes prosjekt har blitt gitt støtte.

På Forskningsrådets sider kan en lese mer om årets søknadsbehandling.

Instituttleder gratulerer!

 «Det er en gledens dag når unge flinke forskere får lønn for strevet», sier instituttleder ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi, May-Len Skilbrei. «For folk i midlertidig stilling er det et sjansespill å investere i søknadsskriving framfor å jobbe med vitenskapelige publikasjoner, og jeg er veldig glad for at Kjersti fikk uttelling for innsatsen sin. Hun er en spennende og moden forsker som blir lagt merke til internasjonalt, så det blir det spennende å se hva hun får til med dette nye prosjektet», sier Skilbrei. 

Av Per Jørgen Ystehede
Publisert 16. des. 2020 12:48 - Sist endra 16. des. 2020 12:59