Endelig praksisordning for studentene på kriminologi og rettssosiologi

Fra og med våren 2021 skal det innføres en valgfri praksisordning for masterstudenter i kriminologi og rettssosiologi.

Bildet kan inneholde: begivenhet.

Nyutdannede kriminologer og rettssosiologer på vei ut i arbeidslivet (Fra masterseremoni 2017. Foto: UiO/Ystehede).

Etterlengtet tilbud

Fakultetet tilbyr i dag praksisordninger for studentene på master i rettsvitenskap og i menneskerettigheter. Studentene på kriminologi og rettssosiologi har til nå ikke hatt et slikt tilbud. Det har dermed vært vanskelig for studentene å opparbeide seg relevant praksiserfaring som en del av studieløpet. 

I en spørreundersøkelse fra juni blant masterstudentene på institutt for kriminologi og rettssosiologi (IKRS), kom det frem et samlet sterkt ønske om mer praksis på studiet.  På spørsmål om hvilket ene tiltak studentene mener vil bedre arbeidsmarkedsrelevansen, svarte et klart flertall en praksisordning. 

Det finnes gode grunner for ønsket om en slik ordning.

- Med praksis som en del av studieløpet får studentene mulighet til å anvende en rekke ferdigheter i praksis, sier leder for programrådet ved IKRS, professor Helene Gundhus.

- Studentene får også en bedre praktisk forståelse av relevante institusjoner og organisasjoner, og en viktig tilknytning til arbeidslivet, som det ellers er vanskelig å tilegne seg i løpet av studiene, forteller Gundhus. 

Hvordan vil praksisordningen for kriminologer og rettssosiologer se ut?

Slik vil praksisordningen se ut: 

•    Emnet gir 10 studiepoeng 
•    Emnet er valgfritt
•    Studentene utplasseres hos vertsinstitusjoner etter en søknadsprosess
•    Praksisperioden er på seks uker
•    Emnet vurderes til bestått/ ikke bestått

Til våren blir det kun en prøveordning. Dette innebærer at det er få studenter som vil få muligheten i første omgang. De som er interesserte kan se på semestersiden for KRS4210 – Kriminologi og rettssosiologi i praksis, og søke på emnet innen 17. desember.

Lang prosess

IKRS har i mange år diskutert muligheten for å innføre mer praksis på studiet, og det har kommet flere anbefalinger fra ulikt hold. Videre har det helt siden etableringen av CELL vært et uttalt mål å etablere flere praksismuligheter for studentene på instituttet.  

Med dette som bakgrunn utarbeidet praksispilaren i CELL i sommer en utredning som tar for seg eksisterende praksisordninger på sammenliknbare studier i Norge og naboland. Denne dannet senere et utgangspunkt for programrådets vedtak. Når studentene nå får tilbud om en praksisordning, er utformingen på ingen måte tilfeldig – den er utarbeidet med et solid grunnlag i tidligere erfaringer.   

Av Mira Stokke
Publisert 13. okt. 2020 12:42 - Sist endra 9. des. 2020 14:42