Her kommer kriminologene

Thomas Ugelvik ute med podcast om kriminologer og deres omland.

Thomas Ugelvik ved søylene på universitetsplassen i Oslo

Få innblikk i hva kriminologer forsker på. Foto: Ystehede/UiO.

- Kriminologene er en podcast om kriminologifaget; altså det vitenskapelige studiet av kriminalitet og av samfunnets reaksjoner på kriminalitet – kriminalitetskontroll. Kanskje er du interessert i faget og lurer på om kriminologi er noe for deg. Kanskje er du kriminologi-student og ønsker faglig påfyll. Kanskje er du for lengst kriminolog og ønsker holde deg oppdatert på feltet, eller kanskje vil du bare vite mer om faglige perspektiver på kriminalitet, lovbrudd, skyld og straff.

Slik introduserer professor i kriminologi Thomas Ugelvik podcasten som lanseres i disse dager. Ugelvik har siden januar intervjuet kriminologer om deres forskning og forskningsplaner, om kriminologifaget og om deres egen vei til kriminologien.

Kriminologene

- Hva inspirerte deg til å begynne med podcasten Kriminologene? 

Bildet kan inneholde: font, sirkel, midnatt.
En podcast av, med og om kriminologer, men for hvem som helst, enten man er kriminolog, en som kanskje kunne tenke seg å bli det, eller bare er nysgjerrig på forskning.

- Det er litt todelt. Dels tenker jeg at alle fagmiljøer må ha en løpende samtale om fag. Under pandemien har fysiske møtepunkter vært mangelvare, samtidig som vi alle har fått se at også virtuelle kanaler kan fungere bra. Dernest tenker jeg utadrettet. Norsk kriminologi er et bredt fagfelt som inkluderer ikke bare instituttet, men også mange andre akademiske og praksisorienterte miljøer; Kriminalomsorgens høgskole og utdannings-senter, Politihøgskolen, Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress, Velferdsforskningsinstituttet NOVA, PRIO, SSB, og så videre. Her er det mye å hente på å legge til rette for samtaler på tvers, tenker jeg. I tillegg tyder søkermassen på bachelorprogrammet vårt på at det er en stor interesse der ute også utenfor fagmiljøene.  Jeg håper å bidra med å formidle kriminologi ut til et bredt fagfelt og helst også videre til en bred lytterkrets av folk som er interessert i faget.

Nysgjerrig på hva kriminologer holder på med

- Hva har du lært i arbeidet med podcasten som du ikke visste fra før av, og hva håper du å lære mer om?

- Noe av bakgrunnen for at jeg har gått i gang med dette, er nysgjerrighet på hva andre kriminologer holder på med. Sannheten er at jeg ofte ikke vet så mye om hva andre kriminologer holder på med. Med forsterket faglig spesialisering og fragmentering siste ti-femten år er det nok ofte sånn at en holder på på hver sin tue og uten at det blir så mange diskusjoner på tvers, selv når kriminologer har kontor på samme sted. Podcastformatet er effektivt – på en liten time får du et innblikk i hva andre krimnologer holder på med, uten å måtte sette seg ned og lese artikler og bøker som mange ikke har tid til, fordi en har mer enn nok med å holde tritt med alt som er relevant akkurat for sin egen spesialisering.

Podcasten Kriminologene lanseres onsdag 28. april. på Apple.

Av Per Jørgen Ystehede
Publisert 27. apr. 2021 14:17 - Sist endra 27. apr. 2021 14:21