To nye forskningsprosjekt til Institutt for kriminologi og rettssosiologi

Veier inn i kriminalitet i Latin-Amerika og om kampen mot internasjonal kriminalitet kan være med på å true arbeid for å sikre fred, er noen av de nye spennende forskningsprosjektene som vil starte opp i løpet av høsten.

Kriminalitet i Latin-Amerika

Professor i kriminologi, Sveinung Sandberg har fått innvilget et prosjekt fra Forskningsrådsprogrammet for fornyelse om: Kriminalitet i Latin-Amerika (Crime in Latin America: The role of family, employment, culture and the state).

I prosjektet vil de intervjue innsatte i fengsel i seks land – Mexico, El Salvador, Columbia, Brasil, Argentina og Chile – for å blant annet finne ut hvorfor de begynte med kriminalitet, hva som innen kriminologifaget kalles «livsløpsstudier» (life-course criminology). Prosjektet vil også kartlegge faktorer som er med på å påvirke kriminelle karrierer, slik som familie, rus og offentlige ordninger.  

Bildet kan inneholde: panne, kinn, frisyre, øyenbryn, kjeve.
Sveinung Sandberg. Foto: UiO


-    Kriminalitet og drap har eksplodert i Latin Amerika de siste tiårene, forteller Sandberg.  Det er nå sannsynligvis den største utfordringen på kontinentet, likevel mangler vi forskningsbasert kunnskap. Vi vil jobbe i tett samarbeid med lokale forskere, og ambisjonen er å sammen å lære og utvikle kriminologifaget. Forskningsrådet har med denne bevilgningen gitt oss en unik mulighet til både å få tilgang til et viktig forskningsfelt, men og etablere samarbeid med forskere utenfor den angloamerikanske og europeiske konteksten. Det trengs, og vil være med på å styrke faget! mener Sandberg.

Sandberg, som er også leder for et annet Forskningsrådsprosjekt som avsluttes i disse dager, «Radikalisering og motstand», ser fram til å påbegynne arbeidet til høsten.

Når kampen mot kriminalitet undergraver fred

Eva Magdalena Stambøl har fått et internasjonalt mobilitetsstipend fra Forskningsrådet. Formålet med finansieringsordningen er å fremme internasjonal mobilitet og karriereutvikling blant forskere tidlig i karrieren, og bidra til kunnskapsoverføring til norske forskningsmiljøer.

Stambøl sitt prosjekt heter “Kriminalisert fred: er bekjempelse av transnasjonal organisert kriminalitet og fredsprosesser forenlige? (Criminalized Peace: Are Transnational Crime-Fighting and Peace Processes Compatible?). Stambøl vil særlig se nærmere på hvordan kampen mot organisert kriminalitet i det globale sør er med på å undergrave eller understøtte fredsprosesser. Dette vil hun gjøre gjennom feltarbeid i Colombia og Mali – to land med skjøre fredsavtaler hvor det internasjonale samfunnet har vært sterkt involvert i både fredsbygging og kriminalitetsbekjempelse.

Bildet kan inneholde: person, panne, nese, ansikt, kinn.
Eva Magdalena Stambøl. Foto: privat

- Kampen mot organisert kriminalitet i land med konflikt eller ustabilitet har kommet høyt opp på den internasjonale dagsorden. Den underliggende antagelsen er at bekjempelse av kriminalitet vil skape mer sikkerhet og fred. Imidlertid ser vi at det motsatte ofte er tilfellet, og at kampen mot kriminalitet i seg selv kan føre til mer vold, usikkerhet og ustabilitet – altså at den undergraver fred.  Det er viktig å få belyst hvordan og hvorfor det dette skjer, spesielt hvis en mindre skadelig innsats mot kriminalitet er ønskelig. Prosjektet vil gjøre dette gjennom å kombinere de to ulike fagområdene kriminologi og freds- og konfliktstudier, forteller Stambøl.


Skal flytte forskningsfronten

Det var tøff konkurranse om forskningsmidlene også i år. Forskningsrådet skriver i en pressemelding at «de 260 forskerne som får penger nå, er plukket ut … [fra] over to tusen andre som søkte om penger i februar.»

Du kan lese mer om programmene på Forskningsrådets nettsider.

Instituttleder gratulerer

Instituttleder May-Len Skilbrei er forståelig nok fornøyd med dagens nyheter.

- I år sendte instituttet ikke inn så mange søknader, forteller hun. Mange hadde nok med å holde hodet over vannet på grunn av korona, og kunne ikke prioritere det nå. Derfor var to innvilgede søknader et spesielt godt resultat. De to innvilgede prosjektene er veldig spennende og vil gi viktige bidrag til norsk kriminologi i årene som kommer. Begge prosjektene retter blikket ut av Norge og Norden, og det skal bli interessant å se hva de finner.

Skilbrei minner om at den årlige tildelingen, i år som alle år, også bringer dårlige nyheter til mange.

- I dag går tankene mine til flinke unge forskere som har investert i søknadsskriving som ikke kastet av seg denne gangen, sier Skilbrei.

Publisert 24. juni 2021 18:50 - Sist endra 25. juni 2021 01:08