Özlem Gürakar-Skribeland

Bilde av Özlem Gürakar-Skribeland
English version of this page
Brukernavn
Besøksadresse Domus Juridica Kristian Augusts gate 17 8. etg. Oslo
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 Oslo

Faglige interesser

  • Flyktningrett
  • Utlendingsrett
  • Menneskerettigheter
  • Folkerett
  • EU-rett
  • Tyrkia

Özlem Gürakar-Skribeland er postdoktor ERC-prosjektet BEYOND. Hun forsker på samspillet mellom det internasjonale flyktninglovregimet og Tyrkias beskyttelsesregime.

Bakgrunn

Gürakar-Skribelandvokste opp i Istanbul, Tyrkia. Hun tok bachelorgrad i jus (LLB) ved Galatasaray Universitet i Tyrkia og mastergrad i jus (LLM) ved Harvard Law School i USA, hvor hun mottok Fulbright-stipend.

Hun har en ph.d. fra Universitetet i Oslo. Avhandlingen Forced Return of Migrants to Transit Countries var en del av prosjektet "Transnasjonalisme ovanfrå og nedanfrå - Migrasjonshandtering og korleis migrantar handterar liva sine" (MIGMA), finansiert av Norges Forskningsråd. Med EUs Returdirektiv som utgangspunkt og ramme, og med retur til Tyrkia som gjennomgående eksempel, analyserte Özlem lovligheten av å tvangsreturnere irregulære migranter til transittland. 

Hun har advokatbevilling i Tyrkia, England og USA og har jobbet ved internasjonale advokatfirmaer i Istanbul og London.

Emneord: Migrasjonsrett, Menneskerettigheter, Flyktningrett, Folkerett, Tyrkia, utlendingsrett

Publikasjoner

Se alle arbeider i Cristin

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 19. aug. 2016 09:53 - Sist endret 1. nov. 2022 14:59

Prosjekter