English version of this page

Forum for tvisteløsning

Forum for tvisteløsning er en plattform for samarbeid og ideutveksling mellom praktikere og akademikere som arbeider med tvisteløsning. Vi arrangerer jevnlig møter om aktuelle spørsmål fra forskning og praksis. Forumet ledes av professor Sverre Blandhol med en referansegruppe av eksterne praktikere.

Tvisteløsning

Tvisteløsning er praktisk i svært mange sammenhenger der jurister arbeider, være seg som dommere, advokater, meklere, forvaltningsjurister og annet. Ved siden av sivilprosessens virkemidler har det i de senere år vokst frem viktige alternative tvisteløsningsmåter som mekling, tidlig evaluering, og annet. Rettslig risikostyring og metoder for å unngå og forebygge tvister og juridiske problemer tas i økende grad i bruk og peker frem mot helt nye roller og oppgaver for fremtidens jurister.

Temaområder

  • Forhandlinger
  • Mekling
  • Voldgift
  • Domstolsbehandling av sivile tvister
  • Corporate governance
  • Etikk og compliance
  • Rettslig risikostyring

Referansegruppe

Ønsker du mer informasjon?

Forumet har en e-postliste hvor det jevnlig sendes ut informasjon. Du kan melde deg på epostlisten ved å trykke på knappen under og skrive inn din epostadresse. Du vil så motta et passord som må skrives inn for å aktivisere medlemskapet.

Meld deg på e-postlisten her

Publisert 10. apr. 2015 12:18 - Sist endret 18. feb. 2020 13:42