Oppstartseminar for nordisk nettverk av barnerettsforskere

Seminaret holdes for inviterte forskere.

Nettverkets formål vil være å fremme barnerettsforskningen i de nordiske land, ikke minst gjennom komparative perspektiver. De nordiske barnerettighetsforskerne vil med et slikt nettverk ha en fast møteplass.

Program

22. november

18:30 - 20:30 Mottagelse med foredrag i Professorboligen med lett servering

23. november

09:00 - 12:30 Faglig program

12:30 - 13:30 Lunsj

13:30 - 17:15 Faglig program

18:30 - 21:00 Middag

24. november

09:00 - 12:30 Faglig program

12:30 - 13:30 Lunsj

13:30 - 15:30 Nettverkets organisering og planer fremover

Publisert 4. apr. 2017 13:28 - Sist endret 3. okt. 2017 14:04