EØS-rettens utfordringer til fremstillingen av norsk forvaltningsrett

Det er i dag både erkjent og erfart at EØS-rettens krav til norsk rett har betydning også for spørsmål som behandles innenfor rammene av det som gjerne kalles alminnelig forvaltningsrett. Finn Arnesen ved Nordisk institutt for sjørett innleder.

Innlegget er ment som en innledning til en diskusjon av om, og eventuelt hvordan, EØS-rettens krav bør gjenspeiles i fremstillinger av alminnelig norsk forvaltningsrett.


Det serveres lunsj fra kl 12.00. Det det faglige programmet begynner kl 12.15.

Arrangementet krever påmelding.

Velkommen!

Publisert 1. des. 2016 09:04 - Sist endret 21. aug. 2020 12:37