Evalueringer, utredninger, høringsuttalelser

Høringssvar til lov om endring av juridisk kjønn - [pdf]

 

Høringsuttalelse: Innstilling om utvikling av rettsstudiet - [pdf]

 

Høringsuttalelse til NOU 2009:14 - Et helhetlig diskrimineringsvern - [pdf]

 

Høringsuttalelse:  Barne- og likestilingsdepartementet Høringsnotat  – forslag om lovesting av krisesentertilbudet (2009) - [pdf]

 

Høringsuttalelse: Justis- og politidepartementets Høringsnotat – inkorporering av kvinnekonvensjonen i menneskerettsloven (2009) - [pdf]

 

Høringsuttalelse: Barne- og likestillingsdepartementet Høringsnotat – om endring i likestillingsloven § 4 – forbud om å spørre om graviditet (2008) - [pdf]

 

Høringsuttalelse: Diskrimineringsloveutvalget NOU 1 2008 Kvinner og homofile i trossamfunn - [pdf]

 

Evaluering av the Justice Law and Order Sector Approach (JLOS) i Uganda er et oppdrag forteatt av Avdeling for kvinnerett på oppdrag av Norsk senter for menneskerettigheter/NORAD (2008)  - [pdf]
Evalueringsteamet bedstod av professor Anne Hellum, Avdeling for kvinnerett (leder), Professor Dr. Lillian Tibatemwa-Ekirikubinza, ProVice Chancellor Makerere University og rådgiver Tora Kasin, FLID NORAD

 

Evaluering av likestillingsloven § 21 av Else McClimans (prosjektleder) og Trude Langvassbråten er et oppdrag foretatt av Avdeling for kvinnerett på oppdrag fra barne- og likestilingsdepartementet (2008) - [pdf]
Evalueringen er et samarbeidsprosjekt mellom Avdeling for kvinnerett/Institutt for Offentlig Rett ved Universitetet i Oslo og Institutt for samfunnsforskning.  Evalueringen har hatt faglig forankring og støtte i en referansegruppe som har bestått av professor Anne Hellum ved Avdeling for kvinnerett, forskningsleder Mari Teigen ved Institutt for samfunnsforskning og professor Hege Skjeie ved Institutt for statsvitenskap ved Universitetet i Oslo. Referansegruppens bidrag har vært av rådgivende art i forhold til metodebruk, problemformulering og avgrensning, samt validering og diskusjon rundt funn og konklusjoner.

Publisert 17. feb. 2009 15:17 - Sist endret 16. nov. 2015 14:27