Nr. 61/2006 - Kvinners rett til ikke å bli diskriminert innen helsevesenet

En rettslig fortolkning av FNs kvinnekonvensjon art 12, sett i lys av norsk rett

Av Trine Gamst

Kvinners rett til ikke å bli diskriminert innen helsevesenet
En rettslig fortolkning av FNs kvinnekonvensjon art 12, sett i lys av norsk rett
- [pdf - 577 KB]

Publisert 5. sep. 2008 10:57 - Sist endret 20. mai 2009 14:31