artikler

Publisert 22. mars 2017 14:28

Kapittlet "Rights-Based Freshwater Governance for the Twenty-First Century: Beyond an Exclusionary Focus on Domestic Water Uses" er skrevet av  Barbara van Koppen, Anne Hellum, Lyla Mehta, William Derman og Barbara Schreiner, 2016.