Nr. 64/2006 - Retten til ikke å bli diskriminert ved skilsmisse

- En rettsantropologisk studie av skilte muslimske innvandrerkvinner i Norge

Av Tone Linn Wærstad

Retten til ikke å bli diskriminert ved skilsmisse
- En rettsantropologisk studie av skilte muslimske innvandrerkvinner i Norge
- [pdf - 379 KB]

Publisert 5. sep. 2008 11:05 - Sist endret 20. mai 2009 14:29