Kvinnerettslig skriftserie nr 90/2013 - Retten til kjønnsidentitet som menneskerettighet

Vitenskapelig assistent Anniken Sørlie har skrevet masteroppgaven "Retten til kjønnsidentitet som menneskerettighet. Kan norsk forvaltningspraksis' krav om irreversibel sterilisering ved endring av fødselsnummer forsvares?"

Her kan du laste ned oppgaven

Publisert 19. feb. 2013 16:16