Kvinnerettslig skriftserie nr 91/2013 - Kravet til effektiv sanksjonering ved overtredelse av diskrimineringsforbudet

Nanna Kim Øiestad har skrevet masteroppgaven "Kravet til effektiv sanksjonering ved overtredelse av diskrimineringsforbudet. Reglene om erstatning og oppreisning i lys av Norges internasjonale forpliktelser".

Her kan du laste ned oppgaven

Publisert 26. feb. 2013 13:25