Kvinnerettslig skriftserie nr 93/2013 - Adgangen til rettshjelp og håndhevingsapparatet i diskrimineringssaker

Isabelle Linnea Kleven har skrevet masteroppgaven "Adgangen til rettshjelp og håndhevingsapparatet i diskrimineringssaker".

Her kan du laste ned oppgaven

Publisert 1. juli 2013 11:21 - Sist endret 1. juli 2013 11:21