Kvinnerettslig skriftserie nr. 107/2019 - Likestilling og diskriminering i sivilrettslig og strafferettslig håndhevingspraksis

Anne-Marie Gulichsen har skrevet rapporten "Likestilling og diskriminering i sivilrettslig og strafferettslig håndhevingspraksis", som utgis i to deler. 

Del 2 inneholder rettspraksis om likestilling- og diskrimineringsrett fra 1970 til 2019, samt praksis om strafferettslig diskriminering, hatefulle ytringer og andre tilknyttede emner.

Last ned rapporten (pdf). 

Publisert 25. nov. 2019 11:23 - Sist endret 25. nov. 2019 11:23