Kvinnerettslig skriftserie nr. 109/2021 - "En diskrimineringsrettslig analyse av reglene om etablering av medmorskap etter assistert befruktning med donorsæd til kvinner i likekjønnede ekteskap"

Thea Borkhus Gabrielsen har skrevet masteroppgaven " Mor, barn og ...? En diskrimineringsrettslig analyse av reglene om etablering av medmorskap etter assistert befruktning med donorsæd til kvinner i likekjønnede ekteskap". 

Last ned rapporten (pdf).

 

 

Publisert 5. mai 2021 11:31 - Sist endret 5. mai 2021 14:17