Studentinformasjon - digital velferdsstat

Ønsker du som student å fordype deg i temaet digital velferdsstat finnes det en rekke muligheter.

Kubistisk maleri av kvinne som sitter og leser

AI-generert bilde av stikkordet "student" fra wombo.

Arbeidslivsrelevans

Digitaliseringen av offentlig sektor betyr at kunnskap om den rettslige regulereingen av ulike digitale verktøy er nyttig i en rekke stillinger. Eksemlper er NAV, departementer og direktorater, samt på kommunalt og fylkeskommunalt nivå. Også i private virksomheter som samarbeider med det offentlige er det behov for kompetanse om rettslig regulering av digitale verktøy og arbeidsmåter.

Valgfag/profilbeskrivelse

Fakultetet tilbyr en rekke valgemner som tar opp problemstillinger knyttet opp mot digital velferdsstatt. Les mer om de aktuelle emnene på emnesidene.

Det er også mulig å velge en profil relatert til temaet:

Lovlab

I valgemnet JUS5502 - Lovgivningslære skriver studentene en utredning for en ekstern oppdragsgiver. Utredningen kalles Jusstudentenes offentlige utredninger (JOU). Flere av utredningene handler om Digital velferdsstat:

Masteroppgaver

Det finnes en rekke interessante problemstillinger innen digital velferdsstat som er velegnet som utgangspunkt for både 30 og 60 studiepoengs masteroppgave.

Du finner noen forslag i emnebanken, men ta gjerne kontakt med en av de prosjektansvarlige om du har idéer til andre problemstillinger.

Fra høsten 2022 vil prosjektet etablere en møteplass for studenter som skriver masteroppgaver med relevante temaer. Det lyses også ut vit.ass-stillinger på prosjektet hvert semester.

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål rundt prosjektet, ta kontakt med Ingunn Ikdahl eller Jon Christian Nordrum.

 

Publisert 3. sep. 2021 15:19 - Sist endret 24. mars 2022 13:24