Deltakere i Fra formelle til reelle rettigheter - minoritetskvinners diskrimineringsvern

Andre deltakere

  • Marie Claire-Foblet
  • Lene Løvdahl
  • Rukhsana Ashraf
  • Marianne H. W. Jansen
  • Tina Nordstrøm
  • Shaheen Sardar Ali
  • Sanne Hofman