Miljørettslige studier i skriftserien

Her er en oversikt over miljørettslige studier i IOR sin skriftserie.

For å bestille utgivelser sender du en e-post til ior-bestill-skriftserien@jus.uio.no.

Bestillingen må inneholde:

Fult navn

Adressen utgivelsen skal sendes til

Full tittel på utgivelsen

Hvor mange eksemplarer du ønsker

For utgivelser publisert før 2008, vennligst se Institutt for offentlig retts Skriftserien fra 1988 til 2008

___________________________________________________________