Kirsten Ketscher

Bilde av Kirsten Ketscher
Kan ikke hente personopplysninger fra ekstern kilde

Bakgrunn

Kirsten Ketscher er født i 1947, hun ble cand. jur i 1976 og dr. juris i 1990. Hun har hovedstilling som professor i sosialrett ved Det juridiske fakultet, Universitetet i København.

Forskningsfelt

Kvinnerett, Sosial- og arbeidsrett, sosiale rettigheter, EU-rett, menneskerettigheter og grunnrettigheter.

Kirsten Ketchers hjemmeside

Emneord: Kvinnerett, Arbeidsrett, Menneskerettigheter, Velferdsrett

Publikasjoner

 • Ketscher, Kirsten (2013). Om ægteskab, familie og relationer i et retlig ændringsperspektiv. I Kjønstad, Asbjørn (Red.), Nye trender i rettsvitenskapen. Gyldendal Juridisk. ISSN 978-82-05-45075-2. s. 96–99.
 • Ketscher, Kirsten (2013). Hjemsendelse af nordiske statsborgere - en kritisabel dansk praksis. I Søvig, Karl Harald; Schutz, Sigrid Eskeland & Rasmussen, Ørnulf (Red.), Undring og erkjennelse. Festskrift til Jan Fridthjof Bernt 70 år. Fagbokforlaget. ISSN 978-82-450-1253-8. s. 279–291.
 • Ketscher, Kirsten (2013). Ejendomsret til sociale ydelser : Retrospektivt gensyn med Borthen og Thunheim i lyset af EMK Tp 1 art. 1 med inddragelse af Lindheim (Tomtefestesagen). I Ketscher, Kirsten; Lilleholt, Kåre; Smith, Eivind & Syse, Aslak (Red.), Velferd og rettferd : Festskrift til Asbjørn Kjønstad 70 år. Gyldendal Juridisk. ISSN 978-82-05-42443-2. s. 315–330.
 • Ketscher, Kirsten (2012). Relationsret - en ny retsvidenskabelig optik? : Fra ægteskabs- og familieret mod en inkluderende relationsret. Retfærd. Nordisk Juridisk Tidsskrift. ISSN 0105-1121. 136(1), s. 81–98.
 • Ketscher, Kirsten (2012). Retten til eksistensminimum – og retten til ikke at blive diskrimineret. Overvejelser i tilknytning til U.2012.1761H. Juristen. ISSN 0107-699X. s. 177–185.
 • Ketscher, Kirsten (2011). Frit valg af arbejdsplads i Unionen og retten til social sikring. I Poulsen, Sune Troels & Jørgensen, Stine (Red.), Frit valg : velfærd i Den Europæiske Union. Jurist- og Økonomforbundets Forlag. ISSN 978-87-574-2546-8. s. 121–144.
 • Hellum, Anne & Ketscher, Kirsten (2008). Introduksjon til diskriminerings- og likestillingsretten. I Hellum, Anne & Ketscher, Kirsten (Red.), Diskriminerings- og likestillingsrett. Universitetsforlaget. ISSN 9788215012629. s. 17–30.
 • Ketscher, Kirsten (2008). Diskrimineringsforbud - Nogle generelle overvejelser. I Hellum, Anne & Ketscher, Kirsten (Red.), Diskriminerings- og likestillingsrett. Universitetsforlaget. ISSN 9788215012629. s. 33–57.
 • Ketscher, Kirsten (2008). Socialretlige dimensioner - nogle utviklinger i socialretten og social sikring. I Kristiansen, Jens (Red.), Socialretlige udviklinger & utfordringer. Jurist- og Økonomforbundets Forlag. ISSN 978-87-574-1788-3. s. 15–32.
 • Ketscher, Kirsten (2007). Cultural rights and religious rights. I Loenen, Titia & Goldschmidt, Jenny (Red.), Religious pluralism and human rights in Europe: Where to draw the line?. Intersentia. ISSN 978-90-5095-642-0. s. 219–237.
 • Ketscher, Kirsten (2007). Contrasting legal concepts of active citizenship: Europe and the Nordic countries. I Hvinden, Bjørn (Red.), Citizenship in Nordic welfare states : dynamics of choice, duties and participation in a changing Europe. Routledge. ISSN 978-0-415-41489-0. s. 141–154.
 • Ketscher, Kirsten (2007). Menneskerettigheder og lovgivers vilje- om forskelsbehandling af et eneadopteret barn. Juristen. ISSN 0107-699X. s. 156–160.

Se alle arbeider i Cristin

 • Ketscher, Kirsten; Lilleholt, Kåre; Smith, Eivind & Syse, Aslak (2013). Velferd og rettferd : Festskrift til Asbjørn Kjønstad 70 år. Gyldendal Juridisk. ISBN 978-82-05-42443-2. 703 s.
 • Hellum, Anne & Ketscher, Kirsten (2008). Diskriminerings- og likestillingsrett. Universitetsforlaget. ISBN 9788215012629. 418 s.
 • Jørgensen, S.; Kristiansen, Jens & Ketscher, Kirsten (2008). Socialretlige udviklinger & utfordringer. Jurist- og Økonomforbundets Forlag. ISBN 978-87-574-1788-3. 172 s.
 • Ketscher, Kirsten (2008). Socialret - principper, rettigheder, værdier, 3. omarbejde udgave. Forlaget Thomson. ISBN 978-87-619-1934-2. 460 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Ketscher, Kirsten (2019). Ud af skabet - Ægteskabet. I Haugli, Trude; Gerrard, Siri; Hellum, Anne & Svensson, Eva-Maria (Red.), Dette brenner jeg for! Festskrift til Hege Brækhus 70 år. Fagbokforlaget. ISSN 978-82-450-3312-0. s. 208–224.
 • Ketscher, Kirsten (2019). Uden titel - Diskriminering? Nej tak. I Holst, Cathrine; Skjeie, Hege & Teigen, Mari (Red.), Europeisering av nordisk likestillingspolitikk. Gyldendal Akademisk. ISSN 978-82-05-42704-4. s. 78–104.
 • Ketscher, Kirsten & Hellum, Anne (2018). Et tilbakeskritt for kvinner. Klassekampen. ISSN 0805-3839.
 • Berg, Jens Petter & Ketscher, Kirsten (2016). Brev til medlemmene i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité med oppfordring om å fremme et tillegg til Grl. § 92 for å formulere en bestemmelse om alle menneskers iboende verdighet som startbestemmelsen i dette grunnlovskapitlet.
 • Ketscher, Kirsten; Lilleholt, Kåre; Smith, Eivind & Syse, Aslak (2013). Asbjørn Kjønstad som jurist, forsker og rettferdstenker. I Ketscher, Kirsten; Lilleholt, Kåre; Smith, Eivind & Syse, Aslak (Red.), Velferd og rettferd : Festskrift til Asbjørn Kjønstad 70 år. Gyldendal Juridisk. ISSN 978-82-05-42443-2. s. 13–16.
 • Smith, Eivind; Ketscher, Kirsten; Lilleholt, Kåre & Syse, Aslak (2013). Asbjørn Kjønstad som jurist, forsker og rettferdstenker. I Ketscher, Kirsten; Lilleholt, Kåre; Smith, Eivind & Syse, Aslak (Red.), Velferd og rettferd : Festskrift til Asbjørn Kjønstad 70 år. Gyldendal Juridisk. ISSN 978-82-05-42443-2. s. 13–16.
 • Hellum, Anne & Ketscher, Kirsten (2008). Forord. I Hellum, Anne & Ketscher, Kirsten (Red.), Diskriminerings- og likestillingsrett. Universitetsforlaget. ISSN 9788215012629. s. 15–16.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 14. mars 2008 09:29 - Sist endret 7. feb. 2022 12:00

Prosjekter

Ingen pågående prosjekter