Kirsten Ketscher

Professor emerita
Bilde av Kirsten Ketscher
Telefon +47-22850066
Rom 123
Brukernavn
Besøksadresse Karl Johans gate 47 Domus Bibliotheca 0162 OSLO
Postadresse Inst. for offentlig rett PB 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO

Bakgrunn

Kirsten Ketscher er født i 1947, hun ble cand. jur i 1976 og dr. juris i 1990. Hun har hovedstilling som professor i sosialrett ved Det juridiske fakultet, Universitetet i København.

Forskningsfelt

Kvinnerett, Sosial- og arbeidsrett, sosiale rettigheter, EU-rett, menneskerettigheter og grunnrettigheter.

Kirsten Ketchers hjemmeside

Emneord: Kvinnerett, Arbeidsrett, Menneskerettigheter, Velferdsrett
Publisert 14. mars 2008 09:29 - Sist endret 21. okt. 2019 13:32

Prosjekter

Ingen pågående prosjekter