Kirsten Ketscher

Professor emerita
Bilde av Kirsten Ketscher
Telefon +47-22850066
Rom 123
Brukernavn
Besøksadresse Karl Johans gate 47 Domus Bibliotheca 0162 OSLO
Postadresse Inst. for offentlig rett PB 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO

Bakgrunn

Kirsten Ketscher er født i 1947, hun ble cand. jur i 1976 og dr. juris i 1990. Hun har hovedstilling som professor i sosialrett ved Det juridiske fakultet, Universitetet i København.

Forskningsfelt

Kvinnerett, Sosial- og arbeidsrett, sosiale rettigheter, EU-rett, menneskerettigheter og grunnrettigheter.

Kirsten Ketchers hjemmeside

Emneord: Kvinnerett, Arbeidsrett, Menneskerettigheter, Velferdsrett

Publikasjoner

 • Ketscher, Kirsten (2013). Ejendomsret til sociale ydelser : Retrospektivt gensyn med Borthen og Thunheim i lyset af EMK Tp 1 art. 1 med inddragelse af Lindheim (Tomtefestesagen), I: Kirsten Ketscher; Kåre Lilleholt; Eivind Smith & Aslak Syse (red.),  Velferd og rettferd : Festskrift til Asbjørn Kjønstad 70 år.  Gyldendal Juridisk.  ISBN 978-82-05-42443-2.  Kapittel.  s 315 - 330
 • Ketscher, Kirsten (2013). Hjemsendelse af nordiske statsborgere - en kritisabel dansk praksis, I: Karl Harald Søvig; Sigrid Eskeland Schutz & Ørnulf Rasmussen (red.),  Undring og erkjennelse. Festskrift til Jan Fridthjof Bernt 70 år.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-1253-8.  s 279 - 291
 • Ketscher, Kirsten (2013). Om ægteskab, familie og relationer i et retlig ændringsperspektiv, I: Asbjørn Kjønstad (red.),  Nye trender i rettsvitenskapen.  Gyldendal Juridisk.  ISBN 978-82-05-45075-2.  Kapittel.  s 96 - 99
 • Ketscher, Kirsten (2012). Relationsret - en ny retsvidenskabelig optik? : Fra ægteskabs- og familieret mod en inkluderende relationsret. Retfærd. Nordisk Juridisk Tidsskrift.  ISSN 0105-1121.  136(1), s 81- 98
 • Ketscher, Kirsten (2012). Retten til eksistensminimum – og retten til ikke at blive diskrimineret. Overvejelser i tilknytning til U.2012.1761H. Juristen.  ISSN 0107-699X.  (4), s 177- 185
 • Ketscher, Kirsten (2011). Frit valg af arbejdsplads i Unionen og retten til social sikring, I: Sune Troels Poulsen & Stine Jørgensen (red.),  Frit valg : velfærd i Den Europæiske Union.  Jurist- og Økonomforbundets Forlag.  ISBN 978-87-574-2546-8.  Kapittel.  s 121 - 144
 • Hellum, Anne & Ketscher, Kirsten (2008). Introduksjon til diskriminerings- og likestillingsretten, I: Anne Hellum & Kirsten Ketscher (red.),  Diskriminerings- og likestillingsrett.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215012629.  Introduksjonskapittel.  s 17 - 30
 • Ketscher, Kirsten (2008). Diskrimineringsforbud - Nogle generelle overvejelser, I: Anne Hellum & Kirsten Ketscher (red.),  Diskriminerings- og likestillingsrett.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215012629.  Kapittel 1.  s 33 - 57
 • Ketscher, Kirsten (2008). Socialretlige dimensioner - nogle utviklinger i socialretten og social sikring, I: Jens Kristiansen (red.),  Socialretlige udviklinger & utfordringer.  Jurist- og Økonomforbundets Forlag.  ISBN 978-87-574-1788-3.  Kapittel 1.  s 15 - 32
 • Ketscher, Kirsten (2007). Contrasting legal concepts of active citizenship: Europe and the Nordic countries, In Bjørn Hvinden (ed.),  Citizenship in Nordic welfare states : dynamics of choice, duties and participation in a changing Europe.  Routledge.  ISBN 978-0-415-41489-0.  Kap. 10.  s 141 - 154
 • Ketscher, Kirsten (2007). Cultural rights and religious rights, In Titia Loenen & Jenny Goldschmidt (ed.),  Religious pluralism and human rights in Europe: Where to draw the line?.  Intersentia.  ISBN 978-90-5095-642-0.  Kap. 15.  s 219 - 237
 • Ketscher, Kirsten (2007). Menneskerettigheder og lovgivers vilje- om forskelsbehandling af et eneadopteret barn. Juristen.  ISSN 0107-699X.  (5), s 156- 160

Se alle arbeider i Cristin

 • Ketscher, Kirsten; Lilleholt, Kåre; Smith, Eivind & Syse, Aslak (red.) (2013). Velferd og rettferd : Festskrift til Asbjørn Kjønstad 70 år. Gyldendal Juridisk.  ISBN 978-82-05-42443-2.  703 s.
 • Hellum, Anne & Ketscher, Kirsten (red.) (2008). Diskriminerings- og likestillingsrett. Universitetsforlaget.  ISBN 9788215012629.  418 s.
 • Jørgensen, S.; Kristiansen, Jens & Ketscher, Kirsten (2008). Socialretlige udviklinger & utfordringer. Jurist- og Økonomforbundets Forlag.  ISBN 978-87-574-1788-3.  172 s.
 • Ketscher, Kirsten (2008). Socialret - principper, rettigheder, værdier, 3. omarbejde udgave. Forlaget Thomson.  ISBN 978-87-619-1934-2.  460 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Ketscher, Kirsten (2019). Ud af skabet - Ægteskabet, I: Trude Haugli; Siri Gerrard; Anne Hellum & Eva-Maria Svensson (red.),  Dette brenner jeg for: Festskrift til Hege Brækhus 70 år.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-3312-0.  Ud af skabet - Ægteskabet.  s 208 - 224
 • Ketscher, Kirsten (2019). Uden titel - Diskriminering? Nej tak., I: Cathrine Holst; Hege Skjeie & Mari Teigen (red.),  Europeisering av nordisk likestillingspolitikk.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-42704-4.  Kapittel 4.  s 78 - 104
 • Ketscher, Kirsten & Hellum, Anne (2018). Et tilbakeskritt for kvinner. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Berg, Jens Petter & Ketscher, Kirsten (2016). Brev til medlemmene i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité med oppfordring om å fremme et tillegg til Grl. § 92 for å formulere en bestemmelse om alle menneskers iboende verdighet som startbestemmelsen i dette grunnlovskapitlet.
 • Ketscher, Kirsten; Lilleholt, Kåre; Smith, Eivind & Syse, Aslak (2013). Asbjørn Kjønstad som jurist, forsker og rettferdstenker, I: Kirsten Ketscher; Kåre Lilleholt; Eivind Smith & Aslak Syse (red.),  Velferd og rettferd : Festskrift til Asbjørn Kjønstad 70 år.  Gyldendal Juridisk.  ISBN 978-82-05-42443-2.  kapittel.  s 13 - 16
 • Smith, Eivind; Ketscher, Kirsten; Lilleholt, Kåre & Syse, Aslak (2013). Asbjørn Kjønstad som jurist, forsker og rettferdstenker, I: Kirsten Ketscher; Kåre Lilleholt; Eivind Smith & Aslak Syse (red.),  Velferd og rettferd : Festskrift til Asbjørn Kjønstad 70 år.  Gyldendal Juridisk.  ISBN 978-82-05-42443-2.  Innledning.  s 13 - 16
 • Hellum, Anne & Ketscher, Kirsten (2008). Forord, I: Anne Hellum & Kirsten Ketscher (red.),  Diskriminerings- og likestillingsrett.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215012629.  Forord.  s 15 - 16

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 14. mars 2008 09:29 - Sist endret 21. okt. 2019 13:32

Prosjekter

Ingen pågående prosjekter