Ragnhild Helene Hennum

Bilde av Ragnhild Helene Hennum
English version of this page
Telefon +47 22859612
Mobiltelefon +47 97022147
Brukernavn
Postadresse PB 6706 St. Olavs plass N-0130 OSLO

Ragnhild Hennum er valgt dekan for perioden 2020-2023.

Bakgrunn

Ragnhild Hennum er født i 1967. Hun ble cand. jur i 1991 ved Universitetet i Oslo, og tok graden dr. philos samme sted i 1999. Hun var i perioden 1992-2003 tilknyttet Institutt for kriminologi og rettssosiologi i ulike typer stillinger: Forsker, doktorgradsstipendiat, post.doc. stipendiat og universitetslektor. Fra 2004 har Hennum vært ansatt som førsteamanuensis ved Institutt for offentlig rett. Hennum er nå professor ved samme institutt.

Forskningsfelt

Hoveddelen av Hennums vitenskapelige arbeider befinner seg i skjæringspunktet mellom strafferett/straffeprosess og rettssosiologi. Hun har i tillegg til doktorgraden Bevis i saker om seksuelle overgrep mot barn, publisert arbeider om straffutmåling, de rettslige sidene ved dødshjelp, seksualisert vold generelt, strafferettslige særreaksjoner og tvangsekteskap. Hun underviser i straffeprosess og strafferett.

Emneord: Strafferett og straffeprosess, Rettssosiologi, Barnerett
Publisert 14. mars 2008 09:23 - Sist endret 30. jan. 2020 14:07

Prosjekter

Ingen pågående prosjekter