Knut Kaasen

Bilete av Knut Kaasen
English version of this page
Telefon +47 22859773
Rom DMØ 148d
Treffetider Send meg en e-post eller ring meg på 22859773, så finner vi raskt en tid vi kan møtes.
Brukarnamn
Besøksadresse Petroleumsavdelingen Domus Media Karl Johans gate 47
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO

 

Faglige interesser

Arbeider særlig med kontraktsrettslige og petroleumsrettslige emner (konsesjon, samarbeidsavtale, petroleumskontrakter, sikkerhetsregulering m.v.), med hovedvekt på tilvirkningskontrakter. Også engasjert i tvisteløsnings-metoder, særlig megling (herunder prosjektintegrert megling – PRIME).

Engasjert som oppmann i utviklingen av avtalte standardkontrakter for petroleumsvirksomheten og entreprise. Praksis som voldgiftsdommer og megler i kommersielle tvister, også internasjonale. Holder en rekke foredrag om temaer innenfor arbeidsområdet.

Undervisning og veiledning

Obligatoriske fag innen masterstudiets tredje avdeling

Valgfag:

Bakgrunn

Cand.jur. 1977 (Oslo), dr. juris 1984 (Oslo).

Professor ved Nordisk Institutt for Sjørett, Universitet i Oslo siden 1989. Dommerfullmektig Nedenes, Arendal 1979-81. Advokat i Norsk Hydro a.s 1984-88. Leder av Avdeling for petroleumsrett 1989-2000 og 2009-2015. Dekanus ved Det juridiske fakultet, Oslo, 2001-2003 (prodekanus 1995-97). Leder av Kollegierådet, Universitetet i Oslo (2002). Visiting scholar, University of Washington, Seattle, USA (1991 - 1992). Konstituert høyesterettsdommer i fire perioder 2005-2017.

Verv

Emneord: Petroleumsrett, Tredjemannsvern, Kontraktsrett, Energi

Publikasjonar

 • Kaasen, Knut (2019). International arbitration in Norway. MarIus.  ISSN 0332-7868.  (519), s 9- 19 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Arnesen, Finn; Hammer, Ulf; Høisveen, Per Håkon; Kaasen, Knut & Nygaard, Dagfinn (2016). Energy Law in Norway, In Martha Roggenkamp; Catherine Redgwell; Anita Rønne & Iñigo del Guayo (ed.),  Energy Law in Europe. National , EU and international regulation. Third edition..  Oxford University Press.  ISBN 978-0-19-871289-3.  11.  s 807 - 884
 • Kaasen, Knut (2014). Safety regulation on the Norwegian continental shelf, In Preben Hempel Lindøe; Michael Baram & Ortwin Renn (ed.),  Risk governance of offshore oil and gas operations.  Cambridge University Press.  ISBN 978-1-107-02554-7.  Kapittel 5.  s 103 - 131
 • Kaasen, Knut (2013). The lawyer´s approach to safety: law meets engineering. MarIus.  ISSN 0332-7868.  (419), s 55- 80
 • Kaasen, Knut (2012). Project integrated mediation - PRIME, In  Contracts in Norwegian tunnelling.  Norwegian Tunnelling Society.  ISBN 978-82-92641-24-8.  Kapittel II.  s 69 - 77
 • Kaasen, Knut (2012). Project integrated mediation (PRIME). MarIus.  ISSN 0332-7868.  414, s 67- 92
 • Kaasen, Knut (2012). Regulirovanie bezopasnosti v neftjanoj otrasli. Энергетическое право.  ISSN 2072-4446.  (2), s 14- 29
 • Kaasen, Knut (2012). Stroitel´nye kontrakty na norvezskom kontinental´nom sel´fe. Энергетическое право.  ISSN 2072-4446.  (2), s 34- 39
 • Hammer, Ulf; Kaasen, Knut; Nesdam, Anne-Karin & Nygaard, Dagfinn (2011). The petroleum act. MarIus.  ISSN 0332-7868.  404, s 5- 227
 • Kaasen, Knut (2011). Safety regulation, In Ulf Hammer (ed.),  Petroleum law compendium. Book I.  Sjørettsfondet.  ISBN 978-82-90260-51-9.  Chapter 7.  s 129 - 150
 • Kaasen, Knut (2011). The obligation to pay upon cash calls. MarIus.  ISSN 0332-7868.  (400), s 289- 324
 • Kaasen, Knut (2010). Formalism in complex onshore and offshore construction contracts. MarIus.  ISSN 0332-7868.  (394), s 103- 137
 • Kaasen, Knut (2010). Prosjektintegrert megling: et godt løsningsmiddel?, I: Jan Einar Barbo & Lasse Simonsen (red.),  På rett grunn : festskrift til Norsk forening for bygge- og entrepriserett.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-40067-2.  Kapittel.  s 286 - 303
 • Kaasen, Knut (2010). Samarbeid i olje - en spesiell selskapsrett, I: Gudmund Knudsen; Geir Woxholth & Kristin Normann (red.),  Selskap, kontrakt, konkurs og rettskilder : festskrift til Mads Henry Andenæs 70 år.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-40066-5.  Kapittel.  s 152 - 170
 • Kaasen, Knut (2009). Formalisme i komplekse tilvirkningskontrakter. Tidsskrift for forretningsjus.  ISSN 0805-4355.  15(1), s 48- 70
 • Kaasen, Knut (2009). Formalisme i komplekse tilvirkningskontrakter, I: Torsten Iversen (red.),  Festskrift til det Danske Selskab for Byggeret.  Forlaget Thomson.  ISBN 978-87-619-2541-1.  Kapittel.  s 163 - 184
 • Kaasen, Knut (2009). Juristens tilnærming til sikkerhet. Teknisk svikt, systemfeil - og jus?. MarIus.  ISSN 0332-7868.  (371), s 79- 98

Sjå alle arbeida i Cristin

 • Kaasen, Knut (2018). Tilvirkningskontrakter : med kommentarer til NTK15 og NF15. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02701-2.  941 s.
 • Wilhelmsen, Trine-Lise; Al-Araki, Kirsten H; Hamre, Inger M.; Bull, Hans Jacob; Falkanger, Thor; Hammer, Ulf; Kaasen, Knut; Røsæg, Erik; Selvig, Erling & Arnesen, Finn (2013). Tradisjonsbærer med endringsvilje. Nordisk institutt for sjørett gjennom 50 år. Gyldendal Juridisk.  ISBN 9788205452695.  132 s.

Sjå alle arbeida i Cristin

 • Kaasen, Knut (2019). Petroleums- og energirett, I: Harald Irgens-Jensen (red.),  Knophs oversikt over Norges rett.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-03193-4.  § 69.  s 370 - 381
 • Kaasen, Knut (2015). Director`s preface. MarIus.  ISSN 0332-7868.  (456), s 5- 7
 • Engen, Ole Andreas; Hansen, Kåre; Lindøe, Preben Hempel; Jan Erik, Vinnem; Kaasen, Knut; Teig, Inger Lise; Solberg, Astrid; Kringen, Jacob; Selnes, Per Otto & Hagen, Janne Merete (2013). Tilsynsstrategi og HMS regelverk i Norsk Petroleumsvirksomhet.
 • Kaasen, Knut (2013). Arbeidene med NS 8407.
 • Kaasen, Knut (2013). Drilling og subseakontrakter: Oppsummering og trender i kontraktsutviklingen.
 • Kaasen, Knut (2013). Endringer og tilliggende herligheter i NS 8405:2008.
 • Kaasen, Knut (2013). KLR - samarbeid og kommunikasjon mellom profesjonelle aktører.
 • Kaasen, Knut (2013). Kontrakter i olje- og gassindustrien; Standardene, endringer, mislighold, fremdrift.
 • Kaasen, Knut (2013). Kontrakter i olje- og gassindustrien: standarder, endringer, mislighold, fremdrift.
 • Kaasen, Knut (2013). Kontrollørens ansvar.
 • Kaasen, Knut (2013). Megling; Hva, hvorfor og litt om hvordan.
 • Kaasen, Knut (2013). Megling i praksis: erfaringer og utfordringer.
 • Kaasen, Knut (2013). NTK 07 som anbudsgrunnlag for større landprosjekter.
 • Kaasen, Knut (2013). Norwegian fabricition contracts - the oil industry´s demands, their legal implications and contractual consequeces.
 • Kaasen, Knut (2013). Nytt i kontraktsretten.
 • Kaasen, Knut (2013). Offshore - onshore: påvirkninger fra sokkel til landjord - og tilbake?.
 • Kaasen, Knut (2013). Voldgift og megling: hva, hvorfor og litt hvordan.
 • Kaasen, Knut (2012). Endringer og tilliggende herligheter under NS 8405:2008 med et sideblikk til NF 07/ NTK 07.
 • Kaasen, Knut (2012). Endringer: Verktøy for å håndtere prosjektets hverdag.
 • Kaasen, Knut (2012). Kontrakter i olje- og gassindustrien: Standardene, endringer, mislighold, fremdrift.
 • Kaasen, Knut (2012). Megling i prosjektkonflikter.
 • Kaasen, Knut (2012). Megling: Megleren, meglingsmetoder, noen generelle grep, gjennomføringen.
 • Kaasen, Knut (2012). NS 8407Prosjektintegrert meglingEndringsmekanismen i entreprisekontrakter.
 • Kaasen, Knut (2012). NS 8407og total-/utførelsesentreprise.
 • Kaasen, Knut (2012). Nyhetene i NS 8407.
 • Kaasen, Knut (2012). Nytt i kontraktsretten.
 • Kaasen, Knut (2012). Operational aspects of the variation mechansim.
 • Kaasen, Knut (2012). Tanker om det å drive megling.
 • Kaasen, Knut (2012). The Variation Mechanism.
 • Kaasen, Knut (2011). Ansvarsregulering, kontraktsrevisjon og forsikringsdekning i petroleumskontrakter.
 • Kaasen, Knut (2011). Basisgrupper: En nær-professoren-opplevelse.
 • Kaasen, Knut (2011). Bruk av megling i praksis - noen momenter.
 • Kaasen, Knut (2011). Endringer og tilliggende herligheter under NS 8405:2008 med et sideblikk til NF 07/NTK 07.
 • Kaasen, Knut (2011). Endringer og tilliggende herligheter under NS 8405:2008 med et sideblikk til NF 07/NTK07.
 • Kaasen, Knut (2011). HMS-forskning innen PETROMAKS.
 • Kaasen, Knut (2011). Konfliktløsningsrådet: Fleksibel, tidlig og lavterskel tredjemannshjelp.
 • Kaasen, Knut (2011). Maktfordelingsprinsippet og Høyesterett.
 • Kaasen, Knut (2011). Megling i prosjektkonflikter.
 • Kaasen, Knut (2011). Megling i prosjektkonflikter.
 • Kaasen, Knut (2011). Megling i prosjektkonflikter: fleksibel, tidlig og lavterskel.
 • Kaasen, Knut (2011). Megling og voldgift - to sider av samme sak?.
 • Kaasen, Knut (2011). Megling: Hva, hvorfor og litt hvordan.
 • Kaasen, Knut (2011). Men du lovte jo! Eller: Hva er egentlig avtalen?.
 • Kaasen, Knut (2011). Noen refleksjoner omkring Standard Norge - komitéarbeid i SN.
 • Kaasen, Knut (2011). Nytt i kontraktsretten.
 • Kaasen, Knut (2011). Nytt i kontraktsretten.
 • Kaasen, Knut (2011). Presentasjon av NS 8407.
 • Kaasen, Knut (2011). Presentasjon av NS 8407 - totalentreprisekontrakten.
 • Kaasen, Knut (2011). ProsjektIntegrert megling (PRIME): Fleksibel, tidlig og lavterskel tredjemannshjelp.
 • Kaasen, Knut (2011). Prosjektintegrert (PRIME) megling belyst ved et norsk eksempel.
 • Kaasen, Knut (2011). Statoil - Aibel V&M kontrakt Endringsmekanismen i fabrikasjonskontraktene.
 • Kaasen, Knut (2010). Alternative tvisteløsningsmodeller.
 • Kaasen, Knut (2010). Ansvarsreglene i petroleumsvirksomheten.
 • Kaasen, Knut (2010). Ansvarsregulering i kontrakt.
 • Kaasen, Knut (2010). Ansvarsregulering i kontrakt.
 • Kaasen, Knut (2010). Ansvarsregulering i kontrakt Dynamisk kontraktsrett Megling Nytt i kontraktsretten.
 • Kaasen, Knut (2010). Domestic approaches to decommissioning. Mature provices.
 • Kaasen, Knut (2010). Endringer og tileggende herligheter under NS 8405:2008 med et sideblikk til NF 07/NTK 07.
 • Kaasen, Knut (2010). Endringer og tiliggende herligheter under NS 3430 og NS 8405:2008.
 • Kaasen, Knut (2010). Endringer og tilliggende herligheter under NS 3430 og NS 8405:2008.
 • Kaasen, Knut (2010). Entreprisekontraktens ytre og indre liv - noen utviklingstrekk.
 • Kaasen, Knut (2010). Loven og samarbeidsavtalen - tanker i anledning en samarbeidets mann.
 • Kaasen, Knut (2010). Megling.
 • Kaasen, Knut (2010). Megling - hvorfor, hvordan og advokater.
 • Kaasen, Knut (2010). Modifikasjons- og vedlikeholdskontrakt Snøhvit.
 • Kaasen, Knut (2010). Norwegian approaches to how law may contribute to reducing the risk for oil spills.
 • Kaasen, Knut (2010). Nytt i kontraktsretten 2009-2010.
 • Kaasen, Knut (2010). Offshore wind CCS from a Norwegian perspective.
 • Kaasen, Knut (2010). Oversikt over alternativ tvisteløsning i kontraktsforhold Presentasjon av en gjennomført megling.
 • Kaasen, Knut (2010). Privat megling - underveis i prosjektet og i en tvistesituasjon Hva kan bygge- og anleggsbransjen lære av petroleumindustrien når det gjelder håndtering og løsning av tvister.
 • Kaasen, Knut (2010). Prosjektintegrert megling - PRIME.
 • Kaasen, Knut (2010). Varslingsregler i entrepriseretten.
 • Kaasen, Knut (2009). Agreed standard contracts for subsea installation, drilling and well service.
 • Kaasen, Knut (2009). Alternative tvisteløsningsmodeller, særlig om PRIME.
 • Kaasen, Knut (2009). Endringsklausuler i utførelsesentreprise: Frister og formkrav.
 • Kaasen, Knut (2009). Introduction to OLF contract seminar 2009.
 • Kaasen, Knut (2009). Juristens og ingeniørens tilnærming til offshore-sikkerhet.
 • Kaasen, Knut (2009). Megling og voldgift - to sider av samme sak.
 • Kaasen, Knut (2009). Men du lovte jo!! Eller: Hva var egentlig avtalen?.
 • Kaasen, Knut (2009). Nytt i kontraktsretten (2008 til dd).
 • Kaasen, Knut (2009). Nytt i kontraktsretten 2008-2009.

Sjå alle arbeida i Cristin

Publisert 24. juni 2009 15:45 - Sist endra 14. apr. 2020 16:03