Knut Kaasen

Bilete av Knut Kaasen
English version of this page
Telefon +47 22859773
Rom DMØ 148d
Treffetider Send meg en e-post eller ring meg på 22859773, så finner vi raskt en tid vi kan møtes.
Brukarnamn
Besøksadresse Petroleumsavdelingen Domus Media Karl Johans gate 47
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO

 

Faglige interesser

Arbeider særlig med kontraktsrettslige og petroleumsrettslige emner (konsesjon, samarbeidsavtale, petroleumskontrakter, sikkerhetsregulering m.v.), med hovedvekt på tilvirkningskontrakter. Også engasjert i tvisteløsnings-metoder, særlig megling (herunder prosjektintegrert megling – PRIME).

Engasjert som oppmann i utviklingen av avtalte standardkontrakter for petroleumsvirksomheten og entreprise. Praksis som voldgiftsdommer og megler i kommersielle tvister, også internasjonale. Holder en rekke foredrag om temaer innenfor arbeidsområdet.

Undervisning og veiledning

Obligatoriske fag innen masterstudiets tredje avdeling

Valgfag:

Bakgrunn

Cand.jur. 1977 (Oslo), dr. juris 1984 (Oslo).

Professor ved Nordisk Institutt for Sjørett, Universitet i Oslo siden 1989. Dommerfullmektig Nedenes, Arendal 1979-81. Advokat i Norsk Hydro a.s 1984-88. Leder av Avdeling for petroleumsrett 1989-2000 og 2009-2015. Dekanus ved Det juridiske fakultet, Oslo, 2001-2003 (prodekanus 1995-97). Leder av Kollegierådet, Universitetet i Oslo (2002). Visiting scholar, University of Washington, Seattle, USA (1991 - 1992). Konstituert høyesterettsdommer i fire perioder 2005-2017.

Verv

Emneord: Petroleumsrett, Tredjemannsvern, Kontraktsrett, Energi
Publisert 24. juni 2009 15:45 - Sist endra 14. apr. 2020 16:03