Ekspropriasjons- og fast eiendoms tingsrett

Om prosjektet

Tidsperspektiv, teoretisk grunnlag, metode, etc.

Prosjektet omfatter tilsetting av en vitenskapelig assistent for å skrive 60 studiepoengsoppgave innen Naturressursgruppens prosjekt innen ekspropriasjonsrett og fast eiendoms tingsrett.

Mål

I kommende prosjektperiode videreføres fokuset på ekspropriasjon, med mindre man finner at et annet vegjuridisk tema som er mer aktuelt akkurat nå.

Resultater

Prosjektet har så langt resultert i åtte ekspropriasjonsrettslige avhandlinger og boken Ekspropriasjonsrett – noen sentrale emner (2 utgave 2015).

Bakgrunn

Ved UiO utføres prosjektet av Forskergruppe i naturressursrett ved Nordisk institutt for sjørett.

Finansiering

Statens vegvesen

Samarbeid

Statens vegvesen

Forskergruppe for naturressursrett

 

Publikasjoner

Ekspropriasjon. Noen sentrale emner, 2015, 2. utg. (Endre Stavang, red.)

Emneord: Ekspropriasjonsrett, Fast eiendoms rettsforhold, Vegvesen
Publisert 22. mars 2021 17:03 - Sist endret 22. mars 2021 17:19