Samarbeidsprosjekt innen forsikringsrett

Prosjektet er et samarbeid mellom flere aktører i forsikringsbransjen, og har som mål å opprettholde forskningen innen forsikringsrett og utvikle faget forsikringsrett ved fakultetet.

Om prosjektet

Dette formålet skal oppnås gjennom å videreføre:

 1. valgfagsundervisning i forsikringsrett og sjøforsikringsrett ved Det juridiske fakultet i Oslo, 
 2. forskning i faget forsikringsrett, herunder forsikringsavtalerett for generell skadeforsikring, sjøforsikring og personforsikring, samt den offentligrettslige reguleringen av forsikrings- og meglervirksomhet,
 3. et sterkt forsikringsrettslig miljø ved fakultetet og Nordisk institutt for sjørett.

Samarbeidet har et tidsperspektiv på 10 år.

Mål

Målet med prosjektet er at det opprettes flere nye stillinger i forsikringsrett ved fakultetet; en fast vitenskapelig stilling, to til tre phd-stillinger, en til to post-doc stillinger og/eller vit.ass stillinger.

Nye stillinger

Amund Bjøranger Tørum tiltrådte som professor i forsikringsrett 1 mai 2021. Maria Linn Riis tiltrådte som phd-kandidat oktober 2021.  Aleksander Thaule tiltrer som phd-kandidat i november 2022.

Som vit ass har vi for høsten 2022/våren 2023  Mina Walen Simonsen som skal skrive masteravhandling i forsikringsrett.  

Bidragsytere og samarbeidspartnere

Prosjektet er så langt finansiert gjennom avtaler med følgende deltagere fra næringen

 • Gard AS, på vegne av Assuranceforeningen Gard 
 • Norwegian Hull Club
 • Assuranceforeningen Skuld
 • Den Norske Krigsforsikring for Skib
 • Nordisk Skibsrederforening
 • Swedish Hull Club
 • Forsikringsselskapet Alandia
 • Møretrygd Gjensidige forsikring
 • Tromstrygd Gjensidig Sjøforsikringsselskap
 • Advokatfirmaet BAHR

Brukergruppe og mulige forskningstemaer

Avtalen innebærer at det skal oppnevnes en brukergruppe for prosjektet bestående av bidragsytere under denne avtalen og øvrige bidragsytere for å sikre at formålet med avtalen oppnås. I tillegg vil brukergruppen bidra til å utvikle temaer for de ph.d og post.doc.stillinger som skal finansieres av prosjektet. Brukergruppen skal også delta i prosjektet gjennom seminarer etc.

Brukergruppen består av:

 • Lars Lislegard-Bakken, Gard
 • Per-Åge Nygård, Norwegian Hull Club
 • Hilde Søbstad Løvskar, Skuld
 • Anders Hovelsrud, Den Norske Krigsforsikring for Skib
 • Magne Andersen, Nordisk Skibsrederforening
 • Marcus Lindfors, Swedish Club
 • Tarja Bergvall, Alandia
 • Bjarte Vindenes, Møretrygd
 • Ole Jørgen Ørjavik, Tromstrygd
 • Atle J. Skaldebø-Rød, BAHR
 • Mads Schjølberg, BAHR.

Brukergruppen hadde oppstartsmøte torsdag 14. november 2019 og et status møte 17 mars 2022.

Klikk på lenken for å lese mer om mulige forskningstemaer.

 

 

 

Emneord: Forsikringsrett, Sjøforsikringsrett
Publisert 12. nov. 2019 19:44 - Sist endret 1. sep. 2022 14:51