Samarbeidsprosjekt innen forsikringsrett

Prosjektet er et samarbeid mellom flere aktører i forsikringsbransjen, og har som mål å opprettholde forskningen innen forsikringsrett og utvikle faget forsikringsrett ved fakultetet.

Om prosjektet

Dette formålet skal oppnås gjennom å videreføre:

 1. valgfagsundervisning i forsikringsrett og sjøforsikringsrett ved Det juridiske fakultet i Oslo, 
 2. forskning i faget forsikringsrett, herunder forsikringsavtalerett for generell skadeforsikring, sjøforsikring og personforsikring, samt den offentligrettslige reguleringen av forsikrings- og meglervirksomhet,
 3. et sterkt forsikringsrettslig miljø ved fakultetet og Nordisk institutt for sjørett.

Samarbeidet har et tidsperspektiv på 10 år.

Mål

Målet med prosjektet er at det opprettes nye stillinger i forsikringsrett ved fakultetet.

Avtalene medfører at fakultetet skal lyse ut en fast stilling som professor eller førsteamanuensis i forsikringsrett. Utlysningen er planlagt å skje i løpet av høsten 2019. Vedkommende får fast ansettelse p å fakultetet også etter at samarbeidet er løpt ut.

Avtalen innebærer finansiering av tre ph.d.stillinger og to post.doc.stillinger over samarbeidsperioden på 10 år. De første utlysningene planlegges våren 2020.

Bidragsytere og samarbeidspartnere

Prosjektet er så langt finansiert gjennom avtaler med følgende deltagere fra næringen

 • Gard AS, på vegne av Assuranceforeningen Gard 
 • Norwegian Hull Club
 • Assuranceforeningen Skuld
 • Den Norske Krigsforsikring for Skib
 • Nordisk Skibsrederforening
 • Swedish Hull Club
 • Forsikringsselskapet Alandia
 • Møretrygd Gjensidige forsikring
 • Tromstrygd Gjensidig Sjøforsikringsselskap
 • Advokatfirmaet BAHR

Brukergruppe og mulige forskningstemaer

Avtalen innebærer at det skal oppnevnes en brukergruppe for prosjektet bestående av bidragsytere under denne avtalen og øvrige bidragsytere for å sikre at formålet med avtalen oppnås. I tillegg vil brukergruppen bidra til å utvikle temaer for de ph.d og post.doc.stillinger som skal finansieres av prosjektet. Brukergruppen skal også delta i prosjektet gjennom seminarer etc.

Brukergruppen består av:

 • Lars Lislegard-Bakken, Gard
 • Per-Åge Nygård, Norwegian Hull Club
 • Hilde Søbstad Løvskar, Skuld
 • Anders Hovelsrud, Den Norske Krigsforsikring for Skib
 • Camilla Bråfelt, Nordisk Skibsrederforening
 • Marcus Lindfors, Swedish Club
 • Johan Lang, Alandia
 • Bjarte Vindenes, Møretrygd
 • Ole Jørgen Ørjavik, Tromstrygd
 • Atle J. Skaldebø-Rød, BAHR
 • Mads Schjølberg, BAHR.

Brukergruppen har oppstartsmøte torsdag 14. november 2019.

Klikk på lenken for å lese mer om mulige forskningstemaer.

 

 

 

Emneord: Forsikringsrett, Sjøforsikringsrett
Publisert 12. nov. 2019 19:44 - Sist endret 5. jan. 2022 16:37

Kontakt

Prosjektleder:

Professor Trine-Lise Wilhelmsen

Administrativt ansvarlig:

Louis Boumans

Aktuelle saker:

Bidragsytere: