Deltakere i Kystsoneforvaltning og private rettar (PlanCoast)

Fra UiO

Navn Telefon E-post Emneord
Endre Stavang Professor +47-22859719 +47-97179848 (mob) endre.stavang@jus.uio.no Tingsrett, Erstatningsrett, Naturressurser, Rettsøkonomi
Hanna Varberg Nicholls
Catherine Banet Førsteamanuensis +47 22859614 97073844 (mob) +47 970 73 844 catherine.banet@jus.uio.no energirett, petroleumsrett, miljørett, EU-rett, EØS-rett, naturressursrett, havrett, fornybar energi, klima, CCS, folkefinansiering
Katrine Broch Hauge Førsteamanuensis +47 22859297 k.b.hauge@jus.uio.no
Ingeborg Breistein Høydal Vitenskapelig assistent i.b.hoydal@student.jus.uio.no
Karina Kviebakk Mauren Vitenskapelig assistent k.k.mauren@student.jus.uio.no

Andre deltakere

  • Mikkel Hamar