Deltakere i Sjøsikkerhetsprosjektet

Fra UiO

Navn Telefon E-post Emneord
Erik Røsæg Professor +47 22859752 +47 48002979 (mob) erik.rosag@jus.uio.no Tredjemannsvern, sjørett, havrett, Arktis
Hanne Sofie Logstein
Alla Pozdnakova Professor (+ 47) 22 85 96 43 41775813 (mob) 417 75 813 alla.pozdnakova@jus.uio.no Havrett, Folkerett, EØS-rett, Ytre Rom, Nordområdene, Komparativ rett
Ellen Eftestøl-Wilhelmsson Professor i sivil- og handelsrett, dr. juris + 358 9 19123389 ellen.eftestol-wilhelmsson@helsinki.fi Sjørett, Kontraktsrett, Transportrett, Agent- og mellommannsrett, Norden

Andre deltakere