Deltakere i Sjøsikkerhetsprosjektet

Fra UiO

Navn Telefon E-post Emneord
Erik Røsæg Professor +47-22859752 +47-48002979 (mob) erikro@uio.no Tredjemannsvern, sjørett, havrett, nordområdene.
Hanne Sofie Logstein Student hlogstei@uio.no
Alla Pozdnakova Professor (+ 47) 22 85 96 43 41775813 (mob) 417 75 813 alla.pozdnakova@jus.uio.no Havrett, Folkerett, EØS-rett, Ytre Rom, Nordområdene, Komparativ rett
Ellen Eftestøl-Wilhelmsson Professor i sivil- og handelsrett, dr. juris + 358 9 19123389 ellen.eftestol-wilhelmsson@helsinki.fi Sjørett, Kontraktsrett, Transportrett, Agent- og mellommannsrett, Norden

Andre deltakere