Alla Pozdnakova

Professor
Bilete av Alla  Pozdnakova
English version of this page
Telefon (+ 47) 22 85 96 43
Mobiltelefon 417 75 813
Rom 119
Treffetider tirsdager 13-15 og etter avtale (send epost)
Brukarnamn
Besøksadresse Nordisk institutt for sjørett Domus Media
Postadresse Nordisk institutt for sjørett Postboks 6706 St. Olavs plass 0138 OSLO

Faglige interesser

 • Havrett
 • Folkerett
 • EU/EØS-rett
 • Konkurranserett

Undervisning

EØS-rett JUS2211

EU Substantive Law (fagansvarlig)

Alminnelig forvaltningsrett JUS2211

Law of the Sea

A Changing Arctic - International Summer School (UiO)

 

Emneord: Havrett, Folkerett, EØS-rett, Ytre Rom, Nordområdene, Komparativ rett

Publikasjonar

 • Pozdnakova, Alla (2018). Public policy as a ground for refusal to enforce EU antitrust damages awards. Oslo Law Review.  ISSN 2387-3299.  1, s 4- 20 . doi: 10.18261/issn.2387-3299-2018-01-01
 • Pozdnakova, Alla (2017). Aleksei Petruhhin: Extradition of EU Citizens to Third States. European Papers.  ISSN 2499-8249.  s 1- 14 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Pozdnakova, Alla (2016). Historic shipwrecks - contemporary challenges: Protection of the underwater cultural heritage. MarIus.  ISSN 0332-7868.  473, s 97- 128
 • Pozdnakova, Alla (2015). Offshore installations as the arena for environmental protests. MarIus.  ISSN 0332-7868.  456, s 287- 368
 • Pozdnakova, Alla (2014). Competition infringements in the port sector: a case commentary. European Competition Law Review.  ISSN 0144-3054.  35(4), s 196- 200
 • Pozdnakova, Alla (2014). The impact of European Union Law on freedom of contract in the port sector. MarIus.  ISSN 0332-7868.  s 51- 68
 • Pozdnakova, Alla (2011). Criminal sanctions for ship-source pollution Den offentlige påtalemyndighet (Public prosecution authorities) mot A og Q (MV Full City) Court of Appeal, Agder, Norway, 22 June 2011. Journal of International Maritime Law.  ISSN 1478-8586.  17(4), s 255- 259 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Pozdnakova, Alla (2010). Excessive Pricing and the Prohibition of the Abuse of a Dominant Position. World Competition Law and Economics Review.  ISSN 1011-4548.  33(1), s 121- 139 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Pozdnakova, Alla (2010). New liner-consortia block-exemption: a legislative commentary. European Competition Law Review.  ISSN 0144-3054.  31(10), s 415- 420
 • Pozdnakova, Alla (2009). An overview of Russian maritime Safety Regulation (with particular focus on port control). MarIus.  ISSN 0332-7868.  (371), s 153- 166
 • Pozdnakova, Alla (2009). Buyer power in the retail trading sector: evolving Latvian regulation. European Competition Law Review.  ISSN 0144-3054.  30(8), s 387- 392
 • Pozdnakova, Alla (2009). Information Exchange Agreements between Liner Shipping Companies under EC Competition Law, In Antonis Antapassis; Lia I. Athanassiou & Erik Røsæg (ed.),  Competition and regulation in shipping and shipping related industries.  Brill Academic Publishers.  ISBN 978-90-04-17395-8.  Part I Competition in Shipping.  s 26 - 42
 • Pozdnakova, Alla (2009). Places of refuge for vessels in the Barents Sea: perspectives of the Norwegian-Russian cooperation. Journal of International Maritime Law.  ISSN 1478-8586.  15(6), s 495- 507
 • Pozdnakova, Alla (2007). Anonymity of shipowners as a maritime security problem - EU law implications. MarIus.  ISSN 0332-7868.  (360), s 105- 132 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Pozdnakova, Alla (2003). (Implementation of EU law in maritime law in Latvia), I: I. Alehno (red.),  Eiropas savienibas tiesibu istenosana Latvija.  Latvijas Vestnesis.  ISBN 9984731286.  Kapittel.

Sjå alle arbeida i Cristin

 • Pozdnakova, Alla (2013). Criminal Jurisdiction over Perpetrators of Ship-Source Pollution: International Law, State Practice and EU Harmonization. Brill Nijhoff.  ISBN 978-90-04-20999-2.  346 s.
 • Pozdnakova, Alla (2008). Liner Shipping and EU Competition Law. Kluwer Law International.  ISBN 978-90-411-2717-4.  492 s.

Sjå alle arbeida i Cristin

 • Pozdnakova, Alla (2018, 03. august). Etterlyser norsk reaksjon.  Dag og Tid. Vis sammendrag
 • Pozdnakova, Alla (2018). European Economic Area and Norway model considered (oral evidence)/EU Exiting Committee, House of Commons.
 • Pozdnakova, Alla (2018, 17. august). Har ikke skjønt alvoret.  Dagens Næringsliv. Vis sammendrag
 • Pozdnakova, Alla (2017). Abuse of dominance – sectoral examples (maritime port sector).
 • Pozdnakova, Alla (2017). EEA – Norwegian experience of association with EU.
 • Pozdnakova, Alla (2017). Interview with Professor William E. Butler. Vis sammendrag
 • Pozdnakova, Alla (2017). Langvarig tilbakeholdelse av skip i fremmede havn - internasjonale rettsmidler.
 • Pozdnakova, Alla (2017). Mutual dis-trust and other hinders for the effective private enforcement in EU antitrust cases.
 • Pozdnakova, Alla (2017). Protection of Underwater Cultural Heritage: Flag State Rights and Responsibilities.
 • Pozdnakova, Alla (2016). Filtering, blocking and take-down of illegal content on the Internet (Country report -Latvia).
 • Pozdnakova, Alla (2016, 21. september). Havets skattepionerer - skipsredere og lånte flagg. [Radio].  http://taxjustice.no/ressurser/taxcast-havets-skattepionerer.
 • Pozdnakova, Alla (2016). Martin Hennig: Frihandel med helseskadelige rus- og næringsmidler – EU- og EØS-rettens rammer for nasjonalt vern av folkehelsen. Tidsskrift for rettsvitenskap.  ISSN 0040-7143.  02(03), s 324- 329
 • Pozdnakova, Alla (2016). Protection of the Underwater Cultural Heritage.
 • Pozdnakova, Alla (2009). International Law in the Russian Courts, illustrated by the Telenor case.
 • Pozdnakova, Alla (2009). Legal issues surrounding risk prevention illustrated by maritime sector. Vis sammendrag
 • Pozdnakova, Alla (2008). Cooperation of liner carriers under EC Competition law - wtih focus on information exchanges.
 • Pozdnakova, Alla (2008). Gjesteforelesning om norsk og russisk rett (komparativ studie).
 • Pozdnakova, Alla (2008). Kontrol innostrannih sudov v portah Norvegii (Port State control in Norway).
 • Pozdnakova, Alla (2008). Russian Shipping Safety Regulation: a Comparative Study.
 • Pozdnakova, Alla (2007). Liner shipping : a competition law analysis.
 • Pozdnakova, Alla (2007). Sravnitelno-pravovoj analiz na primere Norvegii (Comparative Legal Research: a Norwegian approach).

Sjå alle arbeida i Cristin

Publisert 26. juni 2013 14:56 - Sist endra 16. aug. 2018 09:25