Alla Pozdnakova

Professor
Bilete av Alla  Pozdnakova
English version of this page
Telefon (+ 47) 22 85 96 43
Mobiltelefon 417 75 813
Rom 119
Treffetider torsdager kl 14.15-15.15 eller etter avtale
Brukarnamn
Besøksadresse Nordisk institutt for sjørett Domus Media
Postadresse Nordisk institutt for sjørett Postboks 6706 St. Olavs plass 0138 OSLO

Faglige interesser

Pozdnakovas faglige interesser er hovedsakelig knyttet til offentligrettslige og folkerettslige rettsområder, herunder havrett, forvaltningsrett og romrett/outer space Law. Hun har også forsket på konkurranserett og EU/EØS-rett. 

Pågående forskning

Bokprosjekt Environmental Rule of Law for Oceans: Designing Legal Solutions, CUP (utgis i 2022), medredaktør sammen med Dr.Froukje Maria Platjouw (UiO/NIVA)

Arbeidet med ny norsk romlov og utredning av rettslige problemstillinger knyttet til romrett 

Safe and environmentally sound recycling of ships

Outer Space and the Arctic  (2021), artikkel/bokkapittel 

Erverv av norsk statsborgerskap: EØS-rettslige spørsmål

 

Undervisning

JUS1111 Rettskilder til fots

JUS2211 Alminnelig forvaltningsrett

JUS2211 EØS-rett

A Changing Arctic - International Summer School (UiO) 

Verv

Forskergruppe Internasjonal rett og styring, leder

Oslo Law Review, redaktør

Norsk forening for internasjonal rett, styremedlem

Nordområdeutvalget (UiO), medlem

 

Ekspertutvalget for lov om romvirksomhet, medlem (2019)

 

Emneord: Havrett, Folkerett, Romrett, Arktis, Europarett

Publikasjonar

 • Platjouw, Froukje Maria & Pozdnakova, Alla (2022). Legal Solutions for Oceans in Change: Mapping out the Way Forward. I Platjouw, Froukje Maria & Pozdnakova, Alla (Red.), The Environmental Rule of Law for Oceans - Designing Legal Solutions. Cambridge University Press. ISSN 9781009253741.
 • Platjouw, Froukje Maria & Pozdnakova, Alla (2022). The Environmental Rule of Law for Oceans. I Platjouw, Froukje Maria & Pozdnakova, Alla (Red.), The Environmental Rule of Law for Oceans - Designing Legal Solutions. Cambridge University Press. ISSN 9781009253741.
 • Pozdnakova, Alla (2021). The new Norwegian Space Law: work in progress. MarIus. ISSN 0332-7868. 551, s. 103–126. Fulltekst i vitenarkiv
 • Pozdnakova, Alla (2020). Ship Recycling under international and EU law. MarIus. ISSN 0332-7868. 535, s. 53–80. Fulltekst i vitenarkiv
 • Pozdnakova, Alla (2020). Oceans as spaceports: state jurisdiction and responsibility for space launch projects at sea. Journal of International Maritime Law. ISSN 1478-8586. 26(4), s. 267–290. Fulltekst i vitenarkiv
 • Arnesen, Finn; Greaves, Rosa & Pozdnakova, Alla (2020). European Union law and the seabed. I Banet, Catherine (Red.), The Law of the Seabed: Access, Uses, and Protection of Seabed Resources.. Brill|Nijhoff. ISSN 978-90-04-39156-7. s. 315–334. doi: 10.1163/9789004391567_016.
 • Maiani, Francesco; Pozdnakova, Alla & Progin-Theuerkauf, Sarah (2019). Extra Unionem nulla salus? Teaching and researching EU law in Norway and Switzerland . The Law Teacher. ISSN 0306-9400. 53(2), s. 160–172. doi: 10.1080/03069400.2019.1582206.
 • Pozdnakova, Alla (2018). Public policy as a ground for refusal to enforce EU antitrust damages awards. Oslo Law Review. ISSN 2387-3299. 1, s. 4–20. doi: 10.18261/issn.2387-3299-2018-01-01. Fulltekst i vitenarkiv
 • Pozdnakova, Alla (2017). Aleksei Petruhhin: Extradition of EU Citizens to Third States. European Papers (EP). ISSN 2499-8249. s. 1–14. Fulltekst i vitenarkiv
 • Pozdnakova, Alla (2016). Historic shipwrecks - contemporary challenges: Protection of the underwater cultural heritage. MarIus. ISSN 0332-7868. 473, s. 97–128. Fulltekst i vitenarkiv
 • Pozdnakova, Alla (2015). Offshore installations as the arena for environmental protests. MarIus. ISSN 0332-7868. 456, s. 287–368. Fulltekst i vitenarkiv
 • Pozdnakova, Alla (2014). The impact of European Union Law on freedom of contract in the port sector. MarIus. ISSN 0332-7868. s. 51–68.
 • Pozdnakova, Alla (2014). Competition infringements in the port sector: a case commentary. European Competition Law Review. ISSN 0144-3054. 35(4), s. 196–200.
 • Pozdnakova, Alla (2011). Criminal sanctions for ship-source pollution Den offentlige påtalemyndighet (Public prosecution authorities) mot A og Q (MV Full City) Court of Appeal, Agder, Norway, 22 June 2011. Journal of International Maritime Law. ISSN 1478-8586. 17(4), s. 255–259. doi: 10.1163/9789004210004_003. Fulltekst i vitenarkiv
 • Pozdnakova, Alla (2010). New liner-consortia block-exemption: a legislative commentary. European Competition Law Review. ISSN 0144-3054. 31(10), s. 415–420.
 • Pozdnakova, Alla (2010). Excessive Pricing and the Prohibition of the Abuse of a Dominant Position. World Competition Law and Economics Review. ISSN 1011-4548. 33(1), s. 121–139. Fulltekst i vitenarkiv
 • Pozdnakova, Alla (2009). Information Exchange Agreements between Liner Shipping Companies under EC Competition Law. I Antapassis, Antonis; Athanassiou, Lia I. & Røsæg, Erik (Red.), Competition and regulation in shipping and shipping related industries. Brill Academic Publishers. ISSN 978-90-04-17395-8. s. 26–42.
 • Pozdnakova, Alla (2009). Buyer power in the retail trading sector: evolving Latvian regulation. European Competition Law Review. ISSN 0144-3054. 30(8), s. 387–392.
 • Pozdnakova, Alla (2009). An overview of Russian maritime Safety Regulation (with particular focus on port control). MarIus. ISSN 0332-7868. s. 153–166.
 • Pozdnakova, Alla (2009). Places of refuge for vessels in the Barents Sea: perspectives of the Norwegian-Russian cooperation. Journal of International Maritime Law. ISSN 1478-8586. 15(6), s. 495–507.
 • Pozdnakova, Alla (2007). Anonymity of shipowners as a maritime security problem - EU law implications. MarIus. ISSN 0332-7868. s. 105–132. Fulltekst i vitenarkiv
 • Pozdnakova, Alla (2003). (Implementation of EU law in maritime law in Latvia). I Alehno, I. (Red.), Eiropas savienibas tiesibu istenosana Latvija. Latvijas Vestnesis. ISSN 9984731286.

Sjå alle arbeida i Cristin

 • Platjouw, Froukje Maria & Pozdnakova, Alla (2022). The Environmental Rule of Law for Oceans - Designing Legal Solutions. Cambridge University Press. ISBN 9781009253741. 300 s.
 • Pozdnakova, Alla (2019). Russian Revolutions of 1917: Scandinavian Perspectives. Wildy, Simmons and Hill Publishing. ISBN 9780854902750. 281 s.
 • Pozdnakova, Alla (2013). Criminal Jurisdiction over Perpetrators of Ship-Source Pollution: International Law, State Practice and EU Harmonization. Brill|Nijhoff. ISBN 978-90-04-20999-2. 346 s.
 • Pozdnakova, Alla (2008). Liner Shipping and EU Competition Law. Kluwer Law International. ISBN 978-90-411-2717-4. 492 s.

Sjå alle arbeida i Cristin

 • Pozdnakova, Alla (2022). Spaceflight and Protection of the Marine Environment.
 • Pozdnakova, Alla (2022). The International and European Economic Area Law in Administrative Cases: Norwegian Courts’ Approach.
 • Pozdnakova, Alla (2021). Right into Orbit: Reform of the Norwegian Space Law .
 • Kanestrøm, Jorunn; Platjouw, Froukje Maria & Pozdnakova, Alla (2020). ‘Globale juridiske regler er nødvendig for å finne løsninger på plastforurensningen’, UiO web.
 • Pozdnakova, Alla (2020). Bokanmeldelse. Andreas van den Heuvel: Minstelønn – forpliktelser, begrensninger og løsninger. Oslo 2019, Gyldendal, 450 sider. Tidsskrift for Rettsvitenskap. ISSN 0040-7143. s. 517–525.
 • Pozdnakova, Alla (2019). Russlands anvendelse av miljøstandarder for skipsfart i Arktis.
 • Pozdnakova, Alla (2019). Arctic and Outer Space: Law Perspective.
 • Pozdnakova, Alla (2019). Outer Space and polar regions: challenges for international law and governance.
 • Pozdnakova, Alla (2019). Romjussen: Bærekraftig bruk av satellittbaner og rettigheter i forbindelse med ressursutvinning.
 • Røsæg, Erik & Pozdnakova, Alla (2019). Resolving snow crab controversies – from dispute settlement to comprehensive solutions.
 • Pozdnakova, Alla (2019). Introduction. I Pozdnakova, Alla (Red.), Russian Revolutions of 1917: Scandinavian Perspectives. Wildy, Simmons and Hill Publishing. ISSN 9780854902750. s. xiii–xvii.
 • Pozdnakova, Alla (2018). Shipping on the 21st Century Maritime Silk Road and legal challenges for the marine environmental protection: discussion in light of the Arctic Council experiences.
 • Pozdnakova, Alla (2018). Brexit and the EEA Agreement: A Public International Law Perspective .
 • Pozdnakova, Alla (2018). Arctic and the Outer Space.
 • Pozdnakova, Alla (2018). Skipsopphugging og beaching - oversikt over regelverket.
 • Pozdnakova, Alla (2018). Har ikke skjønt alvoret . [Avis]. Dagens Næringsliv.
 • Pozdnakova, Alla (2018). Etterlyser norsk reaksjon. [Avis]. Dag og Tid.
 • Pozdnakova, Alla (2017). Interview with Professor William E. Butler.
 • Pozdnakova, Alla (2017). Mutual dis-trust and other hinders for the effective private enforcement in EU antitrust cases.
 • Pozdnakova, Alla (2017). EEA – Norwegian experience of association with EU.
 • Pozdnakova, Alla (2017). Abuse of dominance – sectoral examples (maritime port sector).
 • Pozdnakova, Alla (2017). Langvarig tilbakeholdelse av skip i fremmede havn - internasjonale rettsmidler.
 • Pozdnakova, Alla (2017). Protection of Underwater Cultural Heritage: Flag State Rights and Responsibilities.
 • Pozdnakova, Alla (2016). Havets skattepionerer - skipsredere og lånte flagg. [Radio]. http://taxjustice.no/ressurser/taxcast-havets-skattepionerer.
 • Pozdnakova, Alla (2016). Martin Hennig: Frihandel med helseskadelige rus- og næringsmidler – EU- og EØS-rettens rammer for nasjonalt vern av folkehelsen. Tidsskrift for Rettsvitenskap. ISSN 0040-7143. 02(03), s. 324–329 .
 • Pozdnakova, Alla (2016). Protection of the Underwater Cultural Heritage.
 • Pozdnakova, Alla (2009). Legal issues surrounding risk prevention illustrated by maritime sector.
 • Pozdnakova, Alla (2009). International Law in the Russian Courts, illustrated by the Telenor case.
 • Pozdnakova, Alla (2008). Gjesteforelesning om norsk og russisk rett (komparativ studie).
 • Pozdnakova, Alla (2008). Cooperation of liner carriers under EC Competition law - wtih focus on information exchanges.
 • Pozdnakova, Alla (2008). Kontrol innostrannih sudov v portah Norvegii (Port State control in Norway).
 • Pozdnakova, Alla (2008). Russian Shipping Safety Regulation: a Comparative Study.
 • Pozdnakova, Alla (2007). Sravnitelno-pravovoj analiz na primere Norvegii (Comparative Legal Research: a Norwegian approach).
 • Arnesen, Finn; Furuseth, Hanna Vik; Pozdnakova, Alla & Ringbom, Henrik (2019). Norske lønns- og arbeidsvilkår for sjøfolk i norske farvann og på norsk kontinentalsokkel. Nordisk institutt for sjørett, Universitetet i Oslo. Fulltekst i vitenarkiv
 • Pozdnakova, Alla (2007). Liner shipping : a competition law analysis. Nordisk institutt for sjørett.

Sjå alle arbeida i Cristin

Publisert 26. juni 2013 14:56 - Sist endra 7. sep. 2022 11:36

Prosjekt