Ny bok: Ekspropriasjonrett kort forklart

Ny innføringsbok i ekspropriasjonsrett. Skrevet av førsteamanuensis ved Nordisk institutt for sjørett, Katrine Broch Hauge, sammen med Fredrik Holth og Ingrid Wang Larsen. 

Bilde av bokomslaget

«Ekspropriasjonsrett kort forklart» gir en innføring i rettsreglene om ekspropriasjon. Ekspropriasjon innebærer tvungen avståelse av rettigheter til fast eiendom. Den som utsettes for ekspropriasjon, har etter Grunnloven krav på full erstatning. Boken gir en bred og oversiktlig fremstilling av de mange rettsspørsmål som ekspropriasjon reiser. Den behandler hva som kjennetegner ekspropriasjonsretten som rettsfelt, og hvilke rettigheter som er beskyttet av det særskilte vernet Grunnloven gir. Andre sentrale emner er behandlingen av ekspropriasjonssaker i forvaltningen og i domstolene samt reglene og prinsippene for utmåling av erstatning. Boken passer for studenter og andre som har behov for en innføring. Boken er også et godt utgangspunkt for fordypning.

 

Forfatterne

Fredrik Holth er cand.jur. fra UiO (1999) og LL.M fra Humboldt Universitet Berlin (2000). Holth er dosent i juridiske fag ved NMBU og underviser i plan- og bygningsrett og ekspropriasjonsrett.

Katrine Broch Hauge er cand.jur fra UIB (2003) og ph.d. i rettsvitenskap fra UiO (2015). Broch Hauge er førsteamanuensis ved Det juridiske fakultet, NIFS, UiO, og underviser i fast eiendoms rettsforhold, miljørett og ekspropriasjonsrett.

Ingrid Wang Larsen er master i rettsvitenskap fra UiO (2007). Larsen er universitetslektor i juridiske fag ved NMBU og underviser i ekspropriasjonsrett og jordskifte- og skjønnsprosessrett.

 

Informasjon om boka

  • Sider: 240
  • Språk: norsk
  • ISBN: 9788215030289
  • Utgivelsesdato: 08.01.2021
  • Forlag: Universitetsforlaget
Publisert 18. jan. 2021 14:13 - Sist endret 18. jan. 2021 14:13