2021

Sist endret 21. jan. 2021 12:41 av Solveig Brennsæter
Sist endret 26. nov. 2021 13:26 av Solveig Brennsæter

This volume includes chapters on "Developments in the EU and EU Energy Law", "EU Case Law", "New Developments in Cross-border Energy Governance", "Energy Communities" and "Clean Hydrogen: Regulatory Frameworks".

Sist endret 18. jan. 2021 13:34 av Solveig Brennsæter
Sist endret 18. jan. 2021 14:13 av Solveig Brennsæter

Ny innføringsbok i ekspropriasjonsrett. Skrevet av førsteamanuensis ved Nordisk institutt for sjørett, Katrine Broch Hauge, sammen med Fredrik Holth og Ingrid Wang Larsen.