2021

Sist endret 26. nov. 2021 13:26 av Solveig Brennsæter

This volume includes chapters on "Developments in the EU and EU Energy Law", "EU Case Law", "New Developments in Cross-border Energy Governance", "Energy Communities" and "Clean Hydrogen: Regulatory Frameworks".

Sist endret 6. mai 2022 15:33 av Camilla Arnøy

Catherine Banet, ‘Local Content and Sustainable Development in Norway’ in D. Olawuyi (ed.) Local Content and Sustainable Development in Global Energy Markets (Cambridge University Press, 2021), Chapter 13.

Sist endret 18. jan. 2021 14:13 av Solveig Brennsæter

Ny innføringsbok i ekspropriasjonsrett. Skrevet av førsteamanuensis ved Nordisk institutt for sjørett, Katrine Broch Hauge, sammen med Fredrik Holth og Ingrid Wang Larsen. 

Sist endret 26. nov. 2021 15:42 av Camilla Arnøy

Utmark i endring er redigert av Frode Flemsæter, seniorforskar ved Ruralis og fyrsteamanuensis ved NTNU, og Bjørn Egil Flø, seniorforskar ved NIBIO.

Kapittelforfattarar: Tor Arnesen, Katrina M. Brown, Svein Morten Eilertsen, Knut Fageraas, Katrine Broch Hauge, Bernt Johansen, Stine Kvamme, Jan Åge Riseth, May Thorseth, Odd Inge Vistad, Jørund Aasetre