2021

Sist endret 21. jan. 2021 12:41 av Solveig Brennsæter
Sist endret 18. jan. 2021 13:34 av Solveig Brennsæter
Sist endret 18. jan. 2021 14:13 av Solveig Brennsæter

Ny innføringsbok i ekspropriasjonsrett. Skrevet av førsteamanuensis ved Nordisk institutt for sjørett, Katrine Broch Hauge, sammen med Fredrik Holth og Ingrid Wang Larsen.