Oversikt over EØS-retten

Ny bok utgitt på Universitetsforlaget: Oversikt over EØS-retten. Skrevet av Finn ArnesenOle-Andreas Rognstad, Olav Kolstad, Simen Hammersvik og Erling Hjelmeng.

Om temaet for boka

Boken gir en oversikt over EØS-avtalens innhold og særtrekk, med blikk også på dens betydning for og virkninger i norsk rett.

Forfatterne gir en innføring i reglene om fri bevegelighet for varer, tjenester, personer og kapital, og regelverket som regulerer konkurranse mellom foretak, offentlige innkjøp og statsstøtte.

Boken gir en oversikt over de institusjonelle systemene i EU og EØS og prosessen ved overtagelse av nye EU-rettsakter i EØS. Forfatterne beskriver særtrekk ved EU-rettslig og EØS-rettslig tolkningsmetode, blant annet med vekt på homogenitetsmålsettingen i EØS. De presenterer reglene om håndhevelse av EØS-retten, i EØS-organer og i det norske rettssystemet.

Boken er en vesentlig omarbeidet videreføring av Sejersted mfl. «EØS-rett», som har fungert som et standardverk for praktikere og jusstudenter. «Oversikt over EØS-retten» er ment å overta denne stillingen.

Om forfatterne

Finn Arnesen

Finn Arnesen er instituttleder og professor ved Nordisk institutt for sjørett og Senter for europarett ved Universitetet i Oslo. Han er cand. jur fra Universitetet i Oslo 1989, og dr. juris samme sted 1996 på avhandlingen «Statlig styring og EØS-rettslige skranker. Illustrert ved en studie i EØS-rettens betydning for styringen av norsk petroleumsvirksomhet».

Ole-Andreas Rognstad

Ole-Andreas Rognstad er professor ved Institutt for privatrett og leder av Senter for europarett, Universitetet i Oslo. Han er cand. jur fra Universitetet i Oslo 1992, og dr. juris samme sted 1999 på avhandlingen «Spredning av verkseksemplar. Om konsumpsjon av rettigheter i eksemplar av vernede åndsverk».

Olav Kolstad (schjodt.no) 

Olav Kolstad er partner i Advokatfirmaet Schjødt AS, der han arbeider innenfor sine spesialfelter konkurranserett, EU/EØS-rett og olje og gass. Kolstad er cand. jur fra Universitetet i Oslo 1992, og dr. juris samme sted 1999 på avhandlingen «Fra konkurransepolitikk til konkurranserett». Han var professor ved Institutt for privatrett og Senter for europarett, Universitetet i Oslo frem til oktober 2011.

Simen Hammersvik (regjeringsadvokaten.no)

Simen Hammersvik er advokat hos Regjeringsadvokaten. Han er tidligere advokat i Advokatfirmaet Schjødt. Hammersvik tok master i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo i 2014. Under studiet var han vitenskapelig assistent ved Senter for europarett. Her skrev han en avhandling om misligheter som avvisningsgrunn ved offentlige anskaffelser.

Erling Hjelmeng

Erling Hjelmeng er professor ved Institutt for privatrett og Senter for europarett ved Universitetet i Oslo og professor II ved Norges Handelshøyskole. Hjelmeng er cand. jur fra Universitetet i Oslo 1996 og dr. juris samme sted 2003 på avhandlingen «Privat håndhevelse av EØS-avtalens konkurranseregler».

Informasjon om boka

  • Språk: norsk (bokmål)
  • ISBN: 9788215025193
  • Utgivelsesdato_ 27.05.2022
  • Forlag: Universitetsforlaget

For mer informasjon se forlagets egne sider: Oversikt over EØS-retten (universitetsforlaget.no)

Emneord: EØS-rett, EØS-retten
Publisert 6. mai 2022 15:35 - Sist endret 6. mai 2022 15:35