Fri bevegelse i Europa fra et sjøarbeidsrettslig perspektiv

Mikaela Björkholms bok tar for seg hvilket handlingsrom EU-statene har innenfor sjøarbeidsretten, sett i lys av EU-traktatens bestemmelser om fri bevegelse.

Mikaela Björkholms bok om sjøarbeidsrett i EU-perspektiv. Foto: Gyldendal Akademisk

I tilknytning til bokas ene hovedtema – sjømannens rett til fri bevegelse – behandles bemanningskrav, sjømannsbeskatning og støtteordninger til skipsfarten.
Under det andre hovedtemaet – rederens rett til fri bevegelse – behandles konflikten mellom rederens rettigheter og fagforeningenes interesse i å motvirke utflagging og lav lønnskonkurranse.
 

Mikaela Björkholm: Fri rörlighet i Europa ur ett sjöarbetsrättslig perspektiv
ISBN 97882205394179 – 506 sider – 750 kroner – Gyldendal Akademisk 2010
 

Relevant for shipping-ansatte

For tiden har Björkholm ingen planer om å følge opp dette forskningsarbeidet, men kanskje en gang i framtiden. Hun forteller:

- Just nu arbetar jag som sjöpersonalchef för Viking Line och temat för boken är helt relevant för mitt arbete. De facto kom det sk. Viking Line-fallet, sedermera EG-domstolens mål C-438/05 The International Transport Workers’ Federation and the Finnish Seamen’s Union, att få stort utrymme i bokens del III (redaren, fartygsregistrering och fri rörlighet för sjötransporttjänster), men det var före det blev aktuellt att jag skulle börja jobba här.
 

Forsker etter mange år i arbeidslivet

Björkholm, som er finlandssvensk, forteller om bakgrunnen for boka:

- Jag skrev boken som nordisk forskarstipendiat på NIFS. Det var professor Erik Røsæg som inspirerade mig till att komma till NIFS för att känna efter hur det skulle vara att ta upp forskningen igen efter många år i arbetslivet och just då passade det bra in i min arbetslivssituation. Processen ledde i sista ändan till en PhD.
 

- Jag valde temat för att jag i flera år hade arbetat med sjöarbetsrättsliga spörsmål. Först som arbetsmarknadsombudsman på Ålands Redarförening, sedan som lärare och rektor för sjöbefälsutbildningen på Åland. Det EG-rättsliga perspektivet var nytt för mig och jag ville lära mig mera. Det folkrättsliga perspektivet ville jag samtidigt inte släppa.
 

- Dels hade jag i min tidigare forskning kommit in på det (Finska myndigheters tvångsåtgärder mot främmande fartyg, publicerad i Wetterstein: Finsk jurisdiktion över främmande fartyg, del II, 1986). Dels blev jag inspirerad av stipendiatkollegan Henrik Ringboms forskning (”Competing Norms in the Law of Marine Environmental Protection: Focus on Ship Safety and Pollution Prevention”) i rummet bredvid på Loftet på NIFS. Det ledde till att jag i boken tog fasta på EU-medlemsstaternas handlingsutrymme inom ramen för folkrätten och EG-rätten och de utmaningar som staterna ställs inför när de skall förhålla sig till de överstatliga rättssystemen. 

Mer om:

Mikaela Björkholm: Fri rörlighet i Europa ur ett sjöarbetsrättslig perspektiv

Forlagets omtale  

Av Kirsti Aarseth
Publisert 2. sep. 2010 10:47 - Sist endret 18. jan. 2021 10:35