Første bok om vareforsikring i Norge

Vareforsikring har lenge vært et noe forsømt område i norsk rettsforskning. Derfor er det gledelig å ønske velkommen en moderne fremstilling i faget, skrevet av to av professorene ved Nordisk Institutt for sjørett, Trine-Lise Wilhelmsen og Hans Jacob Bull. 

Oversiktsverk om norsk vareforsikring fra Nordisk institutt for sjørett. Foto: Gyldendal juridisk

Norsk og internasjonal vareforsikring

Boka inneholder først og fremst en fremstilling av de norske vareforsikringsvilkårene fra 1995/2004, men sammenligner også på en del områder med tilsvarende vilkår i andre land. Dette gjelder først og fremst de engelske ICC vilkårene, men også noen av de skandinaviske vilkårene.  Reglene i  Forsikringsavtaleloven av 1989 som er relevante for vareforsikring, er også omtalt.

Utgivelsen tjener tre formål:

  • En systematisk analyse av moderne vareforsikring i et generelt forsikringsrettslig perspektiv
  • Håndbok for sjøforsikringsmarkedet, både i Norge og i utlandet
  • Lærebok i vareforsikring for kurset Marine Insurance Law ved Nordisk institutt for sjørett

Som vedlegg til boka finnes vareforsikringsvilkårene fra 1995/2004 samt oversikt over relevante lover, konvensjoner, vilkår  og dommer. Boka har også et fyldig stikkordregister.

Utviklingen i norske varevilkår

Norsk vareforsikring har vært regulert gjennom omforente standardvilkår helt fra 1871. Opprinnelig var rederiforsikringene og vareforsikring omfattet av en felles Norsk Sjøforsikringsplan, sist fra 1930. På 1960-tallet ble planen delt i to, Norsk Sjøforsikringsplan (Rederplanen) av 1964 og Norsk Transportforsikringsplan for Varer i 1967.  Hovedarkitekten bak begge disse vilkårssettene var nå avdøde professor Sjur Brækhus ved Nordisk Institutt for sjørett.

Fordi vareforsikringsplanen ble oppfattet som både omfangsrik og komplisert, ble vilkårene endret og forenklet gjennom flere revisjoner. Revisjonene i 1995 og 2004 ble gjort i et samarbeid mellom CEFOR - The Nordic Association of Marine Insurers - og vareinteressentene, med professor Hans Jacob Bull ved Nordisk institutt for sjørett som leder av revisjonskomiteen.

Når man valgte å utarbeide omforente vilkår fremfor vilkår utformet ensidig av forsikringsselskapene, skyldtes det både ønsket om et samarbeid mellom partene for å få så gode og balanserte løsninger som mulig og en erkjennelse av at domstolene lettere aksepterer løsningene i et «agreed document».  Det er imidlertid forholdsvis lite rettspraksis i vareforsikring, både i Norge og internasjonalt.

Ved utarbeidelsen av de norske vareforsikringsvilkårene er det bare i begrenset utstrekning sett hen  til internasjonale løsninger. Å oppnå større internasjonal harmonisering kan være en utfordring ved en fremtidig revisjon.

Fra praktikeres ståsted

-En samlet framstilling av vareforsikringen ut fra dagens situasjon er svært velkommen. Vareforsikringsvilkårene er av betydning for Norges internasjonale handelsvirksomhet. Derfor er det også viktig at boka er skrevet på engelsk, sier advokat Erik Blaker, som har en omfattende praksis innen shipping, transport og forsikring.

Han påpeker også at det har skjedd en rivende utvikling innen varetransporten. Varespekteret er stort, bruk av containere har endret transportstrukturen og rederiene har blitt logistikere som ivaretar hele transportkjeden. Avhengig av leveringsbetingelsene vil norske eksportfirmaer ordne med forsikringer som dekker mottagernes risiko for forsendelsene. For norske firmaers handelspartnere er det viktig at de settes i stand til å skaffe seg oversikt og kunnskap om norske transportforsikringsvilkår.

Forfatterne

Trine-Lise Wilhelmsen (f. 1954) er professor ved Juridisk fakultet, Universitetet i Oslo og leder for Nordisk institutt for sjørett. Hennes kjernekompetanse er forsikringsrett og sjøforsikringsrett, sjørett og annen transportrett, kontraktsrett og erstatningsrett.

Hans Jacob Bull (f. 1941) har vært professor i jus ved Universitetet i Oslo fra 1989 til 2011 og er nå professor emeritus ved Nordisk institutt for sjørett. Hans kjernekompetanse er forsikringsrett, sjøforsikringsrett, sjørett, veitransportrett og petroleumsrett.
 


Trine-Lise Wilhelmsen og Hans Jacob Bull: Norwegian cargo insurance
Gyldendal juridisk 2012, 206 sider, ib., 420 kr, ISBN/EAN 9788205425293
Bestill boka direkte fra Gyldendal juridisk

Se også

In English

Trine-Lise Wilhelmsen og Hans Jacob Bull:

Norwegian cargo insurance
Gyldendal juridisk 2012, 206 sider, ib., 420 kr, ISBN/EAN 9788205425293
Bestill boka direkte fra Gyldendal juridisk

Av Kirsti Aarseth
Publisert 4. sep. 2012 09:50 - Sist endret 18. jan. 2021 10:35