Internasjonalisering og juridisk metode

Fra anmeldelsen av 1. utgave: "En forbilledlig systematisk og stringent gjennomgang av internasjonaliseringen av norsk rett" (Halvard Haukeland Fredriksen, Lov og Rett nr. 1/2 2010).

Forside: Universitetsforlaget.

De færreste områder i norsk rett er uberørt av internasjonale rettsregler. Den som skal ta stilling til innholdet av norsk rett, må derfor være i stand til å identifisere de internasjonale normer som har betydning for norsk rett, forstå dem, og avgjøre hvilken betydning de har for rettstilstanden i Norge. Denne boken tar sikte på å gi veiledning i dette.

I denne utgaven er opplegget beholdt, og fremstillingen er søkt tilpasset utviklingen i rettspraksis.

Boken er aktuell både for studenter, juristprofesjonen i sin alminnelighet og andre som er opptatt av internasjonaliseringens betydning for rettstilstanden i Norge.

Forfatterne

Finn Arnesen er professor ved Senter for europarett, Nordisk institutt for sjørett, Universitetet i Oslo.

Are Stenvik er advokat og partner i Advokatfirmaet BA-HR, der han hovedsakelig arbeider med immaterialrett, kontraktsrett og erstatningsrett. Han var i flere år professor ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo.

Se også

Internasjonalisering og juridisk metode - særlig om EØS-rettens betydning i norsk rett, 2. utgave. Av Finn Arnesen og Are Stenvik

Universitetsforlaget 2015, 168 sider, 329 kr.

Bestill på Universitetsforlaget

Publisert 17. des. 2015 14:51 - Sist endret 9. mars 2021 10:13