Petroleumsloven: Ny kommentarutgave

Avdeling for petroleumsrett har lansert boka Petroleumsloven på 912 sider med oppdaterte kommentarer. Den forrige utgaven beskrev en helt annen virkelighet innen petroleumsnæringa. 

Boka Petroleumsloven. Foto: Universitetsforlaget.

Siden 1989-utgaven har både loven og forskriftene økt i omfang, noe som også har gitt boka et atskillig større volum. Utgivelsen gir en systematisk framstilling der forfatterne trekker linjer i et omfattende regelverk. Det gjelder både horisontalt til relevante bestemmelser i lovverket og vertikalt i forskrifts- og avtaleverket knyttet til petroleumsloven. I tillegg har forfatterne belyst forholdet til EØS-avtalen med tilhørende direktiver.

-Innholdsmessig er det i realiteten tale om en ny bok, sier professor Hammer. 

Boka henvender seg til flere brukergrupper:
• Praktiserende jurister i offentlig forvaltning, næringsliv og advokatfirma
• Lærere og studenter ved universiteter og høyskoler
 

Ulf Hammer, Trond Stang, Sverre B Bjelland, Yngve Bustnesli, Amund Bjøranger Tørum: Petroleumsloven. Universitetsforlaget 2009, ISBN 978-82-15-01577-4, 912 sider, 999 kr
 

Gratulanter og bidragsytere

-En stor begivenhet for det petroleumsrettslige miljøet, sa professor Ola Mestad da han presenterte utgivelsen.  –At forfatterne har ulik bakgrunn og er preget av saker de er oppe i, gir ulike innfallsvinkler. I boka viser de hvordan reglene inngår i sammenhenger, de presentere systemene og tar for seg nye problemstillinger.
 

Forfatterne på boklansering

Forfatterne (fra venstre): Trond Stang, Ulf Hammer, Amund Bjøranger Tørum og Yngve Bustnesli. Sverre Bjelland var ikke til stede. Foto: Hanne Sofie Logstein, UiO.

Professor Ulf Hammer ved Nordisk institutt for sjørett, der han underviser i olje- og energirett, ble omtalt som nestoren for utgivelsen. Sammen med Trond Stang fra Advokatfirmaet Schjødt, som også var medforfatter i 1989-utgaven, har han bidratt i det nye bokprosjektet. Nye bidragsytere er advokat Sverre B Bjelland , Statoil, samt Yngve Bustnesli og dr. juris Amund Bjøranger Tørum, Kvale & Co Advokatfirma. Forfatterne er kollektivt ansvarlige for hele boka selv om de har fordelt skrivingen av kapitlene: De har lest hverandres manuskripter og kommentert dem i forfattermøter.

-Dette er et stort arbeid, sa Tore Ulleberg fra Oljeindustriens Landsforening (OLF) da han gratulerte med boka. –Dette er et betydelig verk vi vil bruke som oppslagsverk hver eneste dag: Den blir vår verktøykasse. Den gamle utgaven er velbrukt og den nye er en milepæl. Vi gleder oss til å ta den i bruk!
 

-For en gangs skyld er det en stor glede å ta ordet, sa ekspedisjonssjef Ole Anders Lindseth fra Olje- og energidepartementet (OED). Han nevnte at to av forfatterne var sekretærer i Petroleumslovutvalget, som ikke var formelt sammensatt men der ulike interessenter snakket sammen – og dette framholdt han som en svært vellykket tilnærming, noe også arbeidet med den nye kommentarutgaven til petroleumsloven bærer preg av.
 

I forordet til boka framgår det også at et bredt miljø har bidratt med innspill: Flere fra Universitetet i Oslo, OED, Oljedirektoratet, Petroleumstilsynet, Rogaland politidisktrikt, oljeindustrien og advokater.
 

Emneord: Petroleumsrett Av Kirsti Aarseth - nettredaktør
Publisert 9. nov. 2010 07:41 - Sist endret 18. jan. 2021 10:35