Bøker utgitt av Sjørettsfondet

Askheim, Bale, Gombrii, Herrem, Kolstad, Lund, Sanfelt, Scheel og Thoresen: Skipsfart og samarbeid. Maritime joint ventures i rettslig belysning. 1119 s. 1991.

 

ISBN 82-90260-34-2

Brækhus, Sjur og Alex Rein: Håndbok i kaskoforsikring På grunnlag av Norsk Sjøforsikringsplan av 1964. 663 s. 1993.

 

ISBN 82-90260-37-7

Brautaset, Are, Eirik Høiby, Rune O. Pedersen og Christian Fredrik Michelet: Norsk Gassavsetning - Rettslige hovedelementer 611 s. 1998.

 

ISBN 82-90260-43-1

Bull, Hans Jacob: Tredjemannsdekning i forsikringsforhold. 598 s. 1988.

 

ISBN 82-90260-24-t

Falkanger, Thor og Hans Jacob Bull: Sjørett.

8. utg. 670 s. 2016.

 

ISBN 978-82-90260-56-4

Karset, Martin, Torkjel Kleppo Grøndalen, Amund Lunne: Den nye reguleringen av oppstrøms gassrørledningsnett. 344 s. 2005.

 

ISBN 89-90260-47-4

Kaasen, Knut: Sikkerhetsregulering i petroleumsvirksomheten. 648 s. 1984.

 

ISBN 82-90260-18-0

Michelet, Hans Peter: Håndbok i tidsbefraktning. 600 s. 1997.

 

ISBN 82-90260-31-8

Nygaard, Dagfinn: Andres bruk av utvinningsinnretninger. 365 s. 1997

.

ISBN 82-90260-40-7

Bøkene kan bestilles via bokhandel eller Den norske bokbyen.

 

Publisert 23. okt. 2009 15:27 - Sist endret 19. mai 2017 12:42