Trond Solvang: Forsinkelse i havn

Forsinkelse i havn omhandler de spørsmål som oppstår når skip som er befraktet for en bestemt reise forsinkes i forbindelse med lasting eller lossing.

Boken analyserer reglene for risikofordeling, det vil si liggetidsreglene, ved reisebefraktning i lys av prinsipper for risikofordeling i generell kontraktsrett.

Den gir en bred fremstilling av reglene i norsk og nordisk sjølov, og disse reglene sammenholdes med de tilsvarende regler i angloamerikansk rett.

Boken tar videre for seg sentrale spørsmål innenfor kontraktstolkning: Siden bransjeaktørene benytter engelskspråklige standardkontrakter oppstår spørsmålet om engelsk retts innflytelse ved tolkning av kontraktene under norsk rett.

Forfatteren påviser sentrale forskjeller i norsk og engelsk rettstradisjon, og argumenterer for at slike forskjeller tilsier forsiktighet med å vektlegge engelske løsninger ved tolkning under norsk rett. Boken er basert på forfatterens doktoravhandling.

Mer om:

Trond Solvang: Forsinkelse i havn - Risikofordeling ved reisebefraktning 2014 150 kr som e-bok. Gyldendal Norsk Forlag.

Publisert 23. okt. 2009 15:27 - Sist endret 18. jan. 2021 10:35